Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’da kiraladığı araziye izinsiz yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yıkılmasının ardından, söz konusu olayla ilgili kullanılan "kaçak yapı" ifadesi dolayısıyla açılan davalarda önemli bir gelişme yaşandı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, dava dosyalarına sunulmak üzere çarpıcı bir bilirkişi raporu hazırladı.

Raporda, yasalara göre “şömine ve çardağın birer yapı olduğu ve izinsiz yapıldığı" vurgulandı.

Altun’un yaptığı çardakla ilgili “kaçak yapı” ifadesini kullandığı için başta Cumhuriyet gazetesine ilan kesme cezası verilirken;  CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’e de manevi tazminat davası açıldı.

Bu kapsamda avukat Aysemin Gülmez, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden “şömine, çardak, pergola ve çit gibi yapılaşmaların yasal anlamda yapı olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği, yapılabilmeleri için herhangi bir kurumun iznine tabi olup olmayacağı, izin alınmadan yapılmış ise kaçak yapı sınıfına girip girmeyeceği” sorularının cevaplanması istemiyle bilirkişi raporu talep etti.

“Pergola - çardak - şömine gibi imalatların yasal anlamda yapı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği” sorusuna raporda 3194 sayılı kanuna atıfta bulunularak cevap verildi. Raporda söz konusu imalatların yapılabilmeleri için herhangi bir kurumun iznine tabi olup olmadıklarına ilişkin ise “Pergolanın yapıldığı taşınmazların tümünün korunması gerekli tarihi ve doğal sit alanı olan Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi”nde kaldığı vurgulandı.

İmalatların yapıldığı taşınmazların yeşil alan statüsü uygulanacak alan kapsamında yer aldığına da dikkat çekilen raporda bu imalatların yapımı için Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün izninin şart koşulduğu anlatıldı.

Raporda izin alınmadan yapılan yapıların, kaçak yapı sınıfına girip girmeyeceğine ilişkin soruya ise özetle şöyle yanıt verildi:

“Belirtilen imalatlar, ilgili kurumlardan izin alınmadan yapıldıkları için imar mevzuatına aykırı yapı sınıfına girmektedir. Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nce mühürlenip yıktırılması gerekir. Nitekim incelenen belgelere göre ilgili kurumlardan yapılan ikazlar üzerine pergolanın kaldırıldığı görülmüştür.”