Bilginin Yayılması Önlenemez

“Sosyal” sözcüğü “Toplumsal” sözcüğünün eş anlamlısı bir sözcük. “Sosyal Medya”, “Toplumsal İletişim (medya)” olarak adlandırılabilir.

“Toplumsal İletişim” toplumun kendi arasında kurduğu iletişim ağıdır. Bu iletişim ağında yayımlanan bilgiler, belli odakların süzgecinden geçmeyen, işlenmemiş, kurgulanamamış, yalan dolan karışmamış, belli kesimlerin çıkarlarını sağlama durumuna sokulmamış, yalın gerçekleri yansıtan bilgilerdir.

Halkın kendi arasında kurulan iletişim ağlarında yayılan bilgilere de yanlış, gerçeğe aykırı bilgiler sızabilir. Toplumun bireylerinin tümü dürüst, iyi niyetli değildir. Bunu önlemenin yolu, devletin yasaklar koymasından değil, geniş özgürlükler içinde, toplumun kendi kendisinin bilgi akışını denetlemesi, düzenlemesi kanallarının açılmasından geçer.

Halkların kendi aralarında kurdukları iletişim ağları, en gerçekçi bilgi ağlarıdır.

Toplumsal iletişimin, toplumun kendisini yönetmesinin en kestirme yolu.

Yasaklar, yeni sorunlar üretmekten başka işe yaramazlar.

Türkiye Cumhuriyeti halkını korkularla, yalan dolanlarla avuçlarının içine almaya çalışanlar, Dünyayı da avuçlarının içine almaya çalışma düşü görmekteler. Dünya ülkeleri arasında bu işi başaracak hiçbir ülke, hiçbir güç yok. Olması da olanaksız.

Türkiye Cumhuriyeti’ni insanlık ailesinden kopararak, istedikleri gibi yönetme olanaklarına kavuşma düşünde olanlar, eninde sonunda başlarını öne eğip kıçlarının üstüne oturmak zorunda kalacaklar.

Dünya iletişim ağlarını, Sabah Gazetesi, Yeni Şafak Gazetesi, AHaber Tv gibi kendi borazanları yapmak isteyenler, bunun böyle olamayacağını kısa sürede anlayacaklar. Deneyerek, gözleriyle görerek anlamaları daha öğretici olacak.

Küresel bilgi kaynakları

Küresel ölçekte bilgi paylaşan sosyal medya kaynakları, insanlığın küresel ölçekte geliştirdiği değerlere, algılara uymak zorundadırlar. Herhangi bir bilgiyi, Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenlerin işlerine yarayacak bilgiler durumuna getirilerse, küresel ölçekte saygınlıklarını bitirirler. Bunu böyle yapmaları AKP yöneticilerini işine gelebilir, insanlığın hiç işine yaramaz.

Ne yaparsanız yapın, nasıl düzenlemeler getirmeye çalışırsanız çalışın, sizin istediğinin bilgi değil, küresel ölçekte değer kazanan, benimsenen, gerçekleri yansıtan bilgiler yayılacaktır.

Bilgini yayılması engellenemez

Bilgi, önüne dikilen tüm engelleri aşarak yayılan bir güçtür. Çağımızın en etkili gücüdür. Eski Mısır’da okuma-yazmanın yasak olduğu dönemlerde, devletten gizli olarak okuma-yazma öğrenenlerin öldürüldüğü, bilginin yalnızca yönetici sınıfların elinde bir yönetme aracı olarak kullanıldığı, bilginin yalnızca yaratıcı güçlere özgü sayıldığı günlerden, saniyeler içinde Yerkürenin öbür ucunda yaşayanlarla istedikleri bilgileri paylaşanların olduğu bir dünyaya ulaşan insanoğlu, bilginin önüne dikilen engelleri bir biçimde aşmanın yollarını bulur.

Türkiye Cumhuriyeti’nde küresel bilgi akışının önüne konulan engeller de bir bir aşılacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Tüm baskı yönetimleri, gerçek bilgilerin yayılmasından, yönettikleri insanların gerçekleri öğrenmesinden hoşlanmazlar. Bu yönetimlerin hiçbiri, sonsuza dek, gerçekleri saklamanın, gizlemenin yolunu bulamamışlar. Bilginin yayılma gücü karşısında yenik düşmüşlerdir.

Yasaklamalara gerekçe hazırlamak

Herhangi bir alanda bir yasaklama getirmek için, önce o alanda belli yanlışlıkların yapılmasını sağlamak gerekmekte. AKP’li Mahir Ünal’ın 1500 dolayında sosyal medya hesabını yönettiği, bu hesaplardan amaçlı bir biçimde gerçek dışı bilgilerin yayımlandığı yazılıp çizildi. Toplumun özgür olarak kullandığı bilgi akışı kanallarının önüne engeller koyabilmek için, düzmece kanallarla bu alanın kirletilmesi, bilinen bir oyunun parçası olarak yaşama sokuldu. Bunu sosyal medya düzenlemesi izledi.

Kuzey Kore asıl adı: Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, halkına kan kusturan bir diktatörlük. Ülkesini dünyadan soyutlamak için elinden gelen her işi yapmaya çalışan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti diktatörü, bu çabasında zorlandığı, bocaladığı, başarısızlığı gizleyemediği günleler karşı karşıya olduğunu gizleyemediği günler yaşamakta. ”Demokratik Halk Cumhuriyeti” adı altında, halkına demokrasiyle uzaktan yakından ilişkisi olmayan baskılar uygulayan diktatörlüğün sonu bitimsiz olamayacak. Bu ülkede internet, başka toplumsal iletişim bilgi kaynaklarını kullanmak yasak. Bu yüzden dünyanın en geri hak ve özgürlüklerinin yaşandığı bir ülke konumunda.

İnsanlığın en belirgin niteliklerinden biri, bilgi akışını önlenemez duruma getirme gücüdür. Çözüm baskılarla değil, özgürlüklerle bulunabilir.

YORUM EKLE

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >