Basın İlan Kurumu, "RTÜK ne kanun tanıdı ne AYM kararı: 450 bin liralık fazla ödeme" başlıklı haberi BirGün'e 3 gün ilan kesme cezası verdi.

Haberin Sayıştay raporlarına dayandırılmasına rağmen "iftira" olduğunu öne süren RTÜK’ün şikâyet dilekçesinde, “Bahse konu haberler RTÜK’ün tüzel kişiliğini, RTÜK Başkanı ve üyelerini yıpratmaya ve itibarsızlaştırmaya yöneliktir’’ iddiasında bulunuldu.

Basın İlan Kurumu (BİK), BirGün'ün 6 Ekim 2020 tarihinde yayımladığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) kamuyu zarara uğratacak harcamalarına ilişkin Sayıştay raporlarına yansıyan verilerin bulunduğu haberi ceza konusu yaptı.

BirGün'ün "RTÜK ne kanun tanıdı ne AYM kararı: 450 bin liralık fazla ödeme" başlıklı haberinde RTÜK üyelerinin kendi aralarında oybirliğiyle belirledikleri maaş ve yurtdışı gündelikleri ile bir yılda 453 bin 963 liralık kamu zararına yol açtıklarının Sayıştay raporlarında yer aldığı belirtilmişti.

CEZAYA GEREKÇEK "İTİBARSIZLAŞTIRMA"

BirGün'ün haberi Sayıştay raporlarına dayandırmasına rağmen "iftira" atıldığını öne süren RTÜK, “Bahse konu haberler RTÜK’ün tüzel kişiliğini, RTÜK Başkanı ve üyelerini yıpratmaya ve itibarsızlaştırmaya yöneliktir’’ diyerek haberin Basın Ahlak Esaslarına aykırı olduğunu iddia etti.

BİK, BirGün’ün avukatlarının savunmasını dikkate almayarak BirGün'ün resmi ilan ve reklamlarının yanı sıra birgun.net için yararlandığı ek göstergenin de 3 gün süreyle kesilmesine karar verdi.

BİK'in kararında gerekçe olarak ise Sayıştay raporlarının kesinleşmemesi gösterildi.