Ankara Valiliği’nin 16 Kasım’da Alman LGBTİ Film Günleri’ni ve 19 Kasım’da da başkentteki LGBTİ sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri ‘toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları’ gerekçe göstererek süresiz olarak yasaklamasının ardından benzer bir yasak kararı da İstanbul’da alındı.

Beyoğlu Kaymakamlığı imzalı açıklamada, “25 Kasım LGBTİ+ yürüyüşü ve etkinliklerine müsaade edilmeyecektir” denildi.

Açıklamada yasağa gerekçe olarak Ankara Valiliği’ninkine benzer bir biçimde ‘genel ahlaka aykırılık’ gösterildi.

Açıklama şöyle:

Sosyal medya ve açık kaynaklardan, Beyoğlu ilçemizde 25.11.2017 tarihinde yapılacağı duyumu alınan “25 Kasım LGBTİ+” temalı toplantı ve gösteri yürüyüşü ile aynı konu ile ilgili kapalı alan film ve söyleşi etkinliklerine; bahse konu etkinlikler için 2911 ve 2559 sayılı Kanunlar çerçevesinde gerekli başvurularda bulunulmadığı, ayrıca bahse konu etkinlikler, Anayasal düzene veya genel ahlâka aykırı olabileceği, kamu düzeni ve güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturabileceği için; kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amaçlarıyla, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 28., 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunun Ek 1 ve 5442 sayılı Kanunun 32/ç maddelerine istinaden Kaymakamlığımızın 24/11/2017 tarih ve 2283 ile 2284 sayılı kararları çerçevesinde müsaade edilmeyecektir.