Beyni Özgür Olmayanların Seçimleri Özgürlük Getirmez

Türkiye’de hiçbir seçimde, halk yığınlarının bilinçli seçim yapamadığı, bu nedenle özlemlerinin, istemlerinin sandığa yansımadığı, birinden kaçmak için başka bir kötüye oy kullanmak zorunda olduğu bir yolculuk olmuş. Yurttaşların bilinçleri, din, ırk, düşünce sistemlerinin yalanlarıyla yanıltılmış, yönlendirilmiş. En büyük insan hakları çiğnenmesi olan beyin yıkama yöntemleriyle, halk yığınları gerçek özgürlüklerini kullanmaktan yoksun bırakılmışlar.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri, boksörün birinin bir kolunu arkaya bağlayıp öteki boksörle dövüştürülmesine, yarışçılardan birinin her türlü hazırlığı, çalışmayı yapmasını sağlayıp öteki yarışçıların tek ayakla koşması koşulunu getirmeye benzemekte. Bu seçimde, Erdoğan’ın elindeki olanaklarla karşısına çıkacak olanların olanakları karşılaştırıldığında, seçimlerin bir ayağı olmayan insanla, dünya çapında başarı kazanmış bir koşucunun yarışa sokulmasına benzemekte.

Ülke yönetimine soyunanların tümü, eşit koşullarda, yönetilenlerin oylarını almak için seçimlere katılmalı. Koşullar eşit değilse alınan sonuçların gerçeği yansıtması olanaksız olur.

Seçim yapmak demokrasiye ulaşmaya yetmemekte

Ülke yönetimini seçme, 4-5 yılda bir sandık başına giderek oy kullanmaktan öte bir iştir. Bir de sistem değişikliği gibi çok önemli bir sorunla ilgili oy kullanılacak olunca, önemi çok daha artmakta. Yurttaşların oylarının hiçbir etki altında kalınmadan sandığa yansıması, ülke yönetimini seçmenin olmazsa olmazıdır.

“Kuzey Kore Cumhuriyeti’nin resmi haber ajansı KCNA, seçimlerin ardından ’oylama sonucu, halkın Kim Jong-un’a olan güvenini ve desteğini göstermiştir’ dedi ancak zaten tek adaylı olan seçimlerde, halkın bir başkasına oy verme şansı yoktu. Üstelik sadece 'evet' veya 'hayır' oyu kullanma hakkı tanınan seçimde, oylama için tek sandık yerine iki sandık konulmuştu. Bu da düşük bir ihtimal de olsa 'hayır' oyu verecek kişilerin kolayca tespit edilmesini sağlayacaktı.

Halkın sıraya girerek oy kullandığı seçimlere katılım da yüzde 100 olarak kaydedildi.

Sonucu önceden tahmin edilen seçimler sırasında en çok ilgi çeken şeylerden biri de Kuzey Korelilerin oylama sırasında sokaklarda yaptıkları ‘spontane’ danslardı. Asker, sivil demeden tüm halk, en güzel kıyafetlerini giyerek seçimi bir bayram gibi karşıladı.” (1)

Kore Halk Cumhuriyeti’ni yöneten, ruhsal durumu ortada olan diktatöre ya da gösterdikleri adaya oy vermemek, yaşamdan umudu kesmek anlamına gelir. Halk güle oynaya, önüne konulan adaya oy veriyor, sokaklarda dans ediyor. Kim bilir herkesin içinde ne öfke dağları yükselmekte? Oy vermese ya da istenilen adaya oy vermese kimin oy kullanmadığını, hangi sandıktan istenilen adaya oy çıkmadığını kolayca saptamak olanaklı.

Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti’nde de halk sandığa gidiyor, seçim yapıyor. Bu durum seçim mi, demokrasi bunun neresinde?

Yarış eşit koşullarda, eşitler arasında yapılırsa anlamına uygun olur, yapılmazsa “yarış” değil, “aldatmaca” olgusuna dönüşür.

24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin ne denli eşitsiz koşullarda yapılacağına birkaç örnek verelim:

“Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek kişiler, başvurusunda YSK’ye yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği vermek zorunda. Erdoğan vermeyecek.”(2)

Siyasal partilere yasaklama getirirken AKP Genel Başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan bu yasaklamaların nasıl dışında kalabilir?

"Siyasi partilerce gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları 1-5 Mayıs, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları 1-2 Mayıs tarihlerinde mal bildiriminde bulunacak. Adaylar yalnızca kendilerinin değil, eş ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır veya taşınmaz mallarını bildirmekle yükümlü olacak.” (3)

Siyasal partilerin göstereceği adayları 5 gün, seçmenler tarafından gösterilen adaylar 2 gün içinde mal bildiriminde bulunacaklar. Görüldüğü gibi tüm koşullar eşitsiz.

“Yasaklarla ilgili işlem yapma yetkisi; 24 Mayıs’a kadar mülki makamlara, 25 Mayıs’tan seçim gününe kadar ise ilçe seçim kurullarına ait olacak.” (4)

Seçim sürecinin tümü Yargı denetiminde olmalı. Mülki makamlar Yürütme organının yetkisinde olan kurumlar. Yürütme Organının, Bakanlar, Başbakan, Cumhurbaşkanının denetiminde yürütülen seçim çalışmalarının, yönetimi elinde bulunduran siyasal parti ya da bürokrasinin yararına çalışacağı, yansız, adaletli olmayacağı açıktır.

“14 Haziran gününden itibaren Başbakan ve bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmî hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak, bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenler gerçekleştiremeyecek ve resmî ziyafet verilemeyecek. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında açılış ve temel atma törenleri yasak olacak. Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.” (5)

Yasama, Yürütme Organlarından seçimlere katılacak olanlara bu kısıtlamalar getirilirken Cumhurbaşkanı’nın bu kısıtlamalar dışında tutulması anlamsız.

“1961 Anayasası- Madde 75./ 1982 Anayasası- Madde 79. (Seçimlerin nasıl yapılacağını düzenlemiş. Bu anayasal düzenlemelere göre) Seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu’nundur.”

7102 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"ile 24 Haziran 2018’de yapılacak seçimleri düzenleyen yasada yapılan değişiklikler ve YSK’nın kararının iki anayasaya da uygun olmadığı görülmekte.

----------------------------------------

(1) Hürriyet.com.tr, Kuzey Kore'de bayram gibi seçim, 10.03.2014

(2, 3, 4, 5) Uludağ, Alican, YSK'nin seçim düzenlemesi açıklandı: Sadece Erdoğan’a serbest, Cumhuriyet Gazetesi, 01.05.2018

(6) https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm

(7) https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm

(8) www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf

(9) Haber Türk Gazetesi, "Seçim İttifakı" Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı, 16.03.2018

YORUM EKLE

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >