Aranan şartlar biraz daha zorlaştırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dün “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliği” yayımladı.

Mustafa Çakır'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, yönetmelik ile belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na tabi olarak görev yapan memurlardan görevde yükselme veya unvan değişikliği yoluyla atanacaklara yönelik kapsamlı düzenleme yapıldı. Yönetmeliğe göre görevde yükselme yoluyla atanacaklarda “son müracaat tarihi itibarıyla en az 1 yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak” şartı eklendi.

Yönetmelikte, daha önce sayılan alt görevlerde en az 1 yıl çalışmış olmak şartı vardı.

ÖZEL ŞARTLAR YENİLENDİ

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar da yeniden düzenlendi. Buna göre, müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya ön lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az 2 yıl görev yapma şartı aranacak.

Bunun yanı sıra, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ambar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför kadrolarında veya ortaöğretim düzeyinde öğrenim gerektiren uvan değişikliğine tabi kadrolarda en az 6 yıl çalışmış olanlar da aynı hakka sahip olacak.

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’te aranan şartlar bu kadar detaylı ayrıntılandırılmamıştı.

ŞEF OLABİLMEK İÇİN 2-4 YIL ŞARTI

Şef kadrosuna atanabilmek için aranan şartlara da yenileri eklendi. Buna göre şeflik için, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen ile mühendis hariç en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az 2 yıl, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ambar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför veya ortaöğretim düzeyinde öğrenim gerektiren uvan değişikliğine tabi kadrolarda en az 4 yıl çalışmış olmak gerekecek. Yönetmelik ile unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar da yeniden düzenlendi. Buna göre, bu kapsamda atanacak olanların tamamında, Devlet Memurları Yasası’nın 68. maddesinde belirtilen süreler kadar hizmeti bulunması şartı aranacak.

VALİLİĞE YOLLANACAK

Yerel yönetimler bu yıl için 17 Temmuz’a kadar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutmak istediği personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildirecek. Valiliklere gelen başvurular tek liste halinde en geç 24 Temmuz’a kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilecek.