11 meslek örgütü tarafından oluşturulan G-9* Gazeteci Örgütleri Platformu'nun ortak açıklamasında ‘Kısmi değil, tam özgürlük istiyoruz’ denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Bir 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nünde daha kendimizi tekrar etmenin üzüntü ve kızgınlığını yaşıyoruz.

ABD’nin Freedom House’u geçen yıl yayımlanan Dünya Basın Özgürlüğü Raporu’nda Türkiye’yi 1 puanını silerek 117. sıraya koymuştu. Basın ve ifade özgürlüğü açısından 2011’de, 2010’dan daha kötü durumda gösterilerek, “kısmen özgür” ülkeler arasında sayılmıştık.

Geçenlerde yayımlanan yeni raporda, 2012’nin 2011’den de kötü olduğu saptandı. Düşüşümüz sürdü ve 117. sıradan 120. sıraya indik.

EN ÖNEMLİ SORUNU OLARAK “OTO-SANSÜR”

ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Raporu da, Türkiye gazeteciliğinin en önemli sorunu olarak “oto-sansür”e işaret ediyor. Rapora göre, oto-sansüre yol açan sebepler, medya mülkiyetinin çok farklı alanlarda yatırımlara sahip holdinglerde yoğunlaşması, bunlardan bazılarının iktidarla yakın ilişkileri ve muhaliflerin soruşturmaya uğraması ve tutuklanması.

Türkiye’de özgürlüklerin ne noktada olduğu ve gazetecilerin hangi koşullarda çalıştığı 1 Mayıs 2013 İstanbul’unda da görüldü.

Bizler, Türkiye’nin “kısmen” değil, “tamamen özgür” bir ülke olması ve böyle bir ülkede sansürün hiçbir biçimine boyun eğmeyen gazeteciler olarak çalışabilmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Cezaevlerindeki ve “dışarıdaki” gazetecilerle birlikte amacımız, aslında halkın haber alma hakkını savunmaktır."

DÜNYA BİRİNCİLİĞİMİZ SÜRÜYOR

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu (TGDP)’nin aldığı ceza nedeniyle yurtdışına çıkan ‘sürgündeki temsilcisi’ Necati Abay da yaptığı açıklamada “Türkiye dünya birinciliğini sürdürüyor” dedi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Ne hazindir ki Türkiye, tutuklu ve hükümlü gazeteci sayısı bakımından Dünya birinciliğini sürdürüyor.

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu’nun saptamasına göre bugünkü tarih itibariyle, çoğu Kürt basını, devrimci ve sosyalist basından olmak üzere 6’sı imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü 67 gazeteci tutuklu bulunmakta.

İçerdeki tutuklu gazeteciler gerçeği, dışardaki gazeteciler üzerindeki baskılar, otosansür gibi uygulamaların doğrudan sorumlusu AKP iktidarıdır.

İstanbul’da 1 Mayıs yasağını protesto eden ve 1 Mayıs’ı kutlamak isteyen işçi ve emekçilere, sendikacılara, devrimcilere yönelik polis terörüne gazeteciler de maruz kaldı.

Türkiye’deki gazeteciler üzerindeki terör, AKP iktidarında uluslararası bir boyut kazandı. AKP iktidarı, resmen ve fiilen gazeteci düşmanıdır.

Bu gerçeklik, Türkiye ve dünya kamuoyu nezdinde, Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) nezdinde, New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) nezdinde, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) nezdinde, Avrupa Gazeteciler Federasyonu (ETUC) nezdinde, Uluslararası Af Örgütü ve insan hakları kuruluşları nezdinde ayan beyan ortadadır.”

YASAL GÜVENCE LAZIM

BDP Basın Komisyonu’ndan yapılan açıklamada ise “Türkiye bu yıl da bu anlamlı güne, cezaevlerinde yüzlerce gazeteci-yazar, sicilinde binlerce basın özgürlüğü karşıtı lekeyle giriyor” denildi

Açıklama şöyle devam etti:

Demokratik çözüm sürecinde artık düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki tüm engeller kaldırılmalı ve gazeteciler düşüncelerinden ötürü tutuklanmamalı, yargılanmamalıdır.

Tutsak basın emekçileri bir an önce serbest bırakılmalıdır. İfade özgürlüğü başta olmak üzere haber alma ve yayma özgürlüğü yasal düzenlemelerle güvenceye alınmalıdır. (Demokrat Haber)

*G-9 GAZETECİ ÖRGÜTLERİ PLATFORMU

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Ankara Temsilciliği

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD)

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD)

Ekonomi Muhabirleri Derneği ( EMD)

Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD)

Profesyonel Haber Kameramanları Derneği (PHKD)

Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği (TURÇEV)

Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği

Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası (Haber-Sen)