Twitter hesabından açıklama yapan CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Barış İçin Akademisyenler’e destek eylemi yapan Dicle Üniversitesi öğrencileri’ne Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazı gönderdiğini söyledi.

Dava açılmaması karşılığında öğrencilerden 914 lira istendiğini ifade eden Yarkadaş, uygulamayı “paran kadar eylem” olarak nitelendirdi. Yarkadaş’ın paylaşımı şöyle:

“Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış İçin Akademisyenlere destek için oturma eylemi yapan Dicle Üniversitesi öğrencilerine ‘914 TL ödeyin, hakkınızda kamu davası açmayalım’ yazısı gönderdi. ‘Önödeme önerisi’ başlıklı bu teklifle birlikte, ‘paran kadar eylem yap’ dönemi de başladı.”

ÖNÖDEME NEDİR?

Yalnızca para cezası gerektiren ve verilebilecek hapis cezasının altı ayı aşmadığı durumlarda “önödeme” yapılması halinde kamu davası açılmıyor. Türk Ceza Kanunu’nun “önödeme” başlıklı 75’inci maddesi şöyle:

“Madde 75- (1) Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adlî para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı altı ayı aşmayan suçların faili;

a) Adlî para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aşağı sınırını,

b) Hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için otuz Türk Lirası üzerinden bulunacak miktarı,

c) Hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüş ise, hapis cezası için bu fıkranın (b) bendine göre belirlenecek miktar ile adlî para cezasının aşağı sınırını,

Soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ üzerine on gün içinde ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, önödemeye bağlı olarak kovuşturmaya yer olmadığına veya kamu davasının düşmesine karar verildiği tarihten itibaren beş yıl içinde önödemeye tabi bir suçu işleyen faile bu fıkra uyarınca teklif edilecek önödeme miktarı yarı oranında artırılır.”

Kaynak: Duvar