Sağlık Bakanlığı bütün raporların uzadığını açıklasa da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 15 hastalık grubuna ait raporların süresini uzatmadı. Bu raporların yeniden alınması gerekecek.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, SGK’nın söz konusu kararının hasta ve eczacıları mağdur ettiğini söyledi:  “Kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın son günlerde eczanelerimize en çok ‘Raporum uzadı mı, ilaçlarımı verebilecek misin’ sorularını soruyor. ”

Covid-19 nedeniyle önce Sağlık Bakanlığı sonra SGK tarafından raporlarının süresi uzatılmıştı. Böylece hastalar raporlarının süreleri geçse de ilaçlarını eczanelerden temin edebildiler.

Bu sene martın sonunda hastane randevularındaki yoğunluk nedeniyle bakanlık raporların geçerlilik süresini 31 Aralık 2022’e kadar uzatmıştı.

Ancak SGK 8 Nisan’da duyuru yayınlayarak bütün sağlık raporlarının süresini uzatmadığını, 15 hastalık grubunu dışarda bıraktığını ve eczanelerden reçetesiz ilaç verilmesini 1 Haziran 2022’de bitireceğini bildirmişti. Ancak reçete onay sistemi hala güncellenmedi.

Saydan, şunları dedi: “Eczanelerimize gelerek bizlere bu uygulamadaki karışıklığın sebebini soran vatandaşlarımıza bu durumun bizlerden kaynaklanmadığını, söz konusu uygulamanın SGK’nın tasarrufu olduğunu, hiçbir müdahalemizin olmadığını söylemek istiyoruz.”

Rapor süresi uzatılmayan teşhisler ve ilaç grupları şunlar:

 1) 4.2.6 – Büyüme bozuklukları

2) 4.2.9 – Eritropoietin, darbepoetin, sevelamer, parikalsitol, oral esansiyel aminoasit preperatları ve keto analogları kullanım ilkeleri

3) 4.2.10 – Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkeleri

4) 4.2.33 – Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri

5) 4.2.1 – Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar, rituksimab (romatoid artritte),

abatasept, ustekinumab, tofacitinib, kanakinumab, tosilizumab ve vedolizumab kullanım ilkeleri

6) 4.2.12 – İmmünglobulinlerin kullanım ilkeleri

7) 4.2.13 – Hepatit tedavisi

8) 4.2.14 – Kanser tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri

9) 4.2.15 – Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, tikagrelor ve ranolazin kullanım ilkeleri

10) 4.2.18 – Orlistat kullanım ilkeleri

11) 4.2.27 – Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri

12) 4.2.30 – Pulmoner hipertansiyon ile kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda ilaç kullanım ilkeleri

13) 4.2.33.D – Göz hastalıkları tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

14) 4.2.34 – Multipl Skleroz Hastalığında fampiridin, beta interferon, glatiramer asetat, teriflunomid, dimetil fumarat, fingolimod, okrelizumab, kladribin, natalizumab ve alemtuzumab kullanım ilkeleri

15) Sağlık Bakanlığı Renkli Reçete Sistemi’ne dahil ilaçlar