Yeni müfredatı açıklayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Cihat bizim dinimizde bir unsur bu nedenle fıkıh dersinde ve temel dini bilgilerde cihat var. Bundan (cihadın öğretilmesinden) rahatsız olmaya gerek yok aksine vermesek talep gelmesi gerekirdi. Cihadın ne olduğu ve ne olmadığının öğretilmesi görevi de bizim" dedi.

Yılmaz'ın Ankara'da MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamalar şöyle:

Cihat bizim dinimizde bir unsur bu nedenle fıkıh dersinde ve temel dini bilgilerde cihat var. Bundan (cihadın öğretilmesinden) rahatsız olmaya gerek yok aksine vermesek talep gelmesi gerekirdi. Kırmak dökmek savaşmak cihatın içine girmez ama vatan koruması gerekiyorsa girer, cihadın ne olduğu ve ne olmadığının öğretilmesi görevi de bizim.

FETÖ, PKK, DEAŞ KAVRAMLARI YER ALACAK

Yeni müfredetta FETÖ, PKK ve DEAŞ kavramları yer alacak.

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı, sınıflar esas alındığında ise 176 müfredat yenilendi.

Yenilenen müfredatlar, ilk olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulamaya konulacaktır. Ocak 2018'e kadar programlarla ilgili olarak sahadaki uygulamalarımız üzerinden izleme ve değerlendirme çalışması yapacağız. Haziran 2018'e kadar değiştirilen müfredatların eğitim araç gereçlerini, ölçme araçlarını hazırlayacağız.

Eylül ayından itibaren, okullarımızın açılmasıyla birlikte, bütün öğretmenlerimize ve velilerimize programların ayrıntılı olarak tanıtılacağı toplantılar düzenlenecek. Bu hazırlıklarımızla, 2018-2019 eğitim öğretim yılına tüm sınıflarda ve tüm derslerde yeni müfredat ile eğitim öğretim sürecimize istikrarlı ve çok daha güçlü, yeni ve yenilikçi bir şekilde devam edeceğiz.

Müfredatlar yenilenirken farklı kültür ve medeniyet havzalarının katkıları belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Yenilenen müfredatlarda sadeleştirme ve içerik yoğunluğunun azaltılması ön planda tutulmuştur. 

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ADI DEĞİŞTİ

Yapılan saha çalışmalarına ve anketlere 100 bine yakın öğretmen ve veli katıldı. Beden eğitimi dersinin adı, beden eğitimi ve spor olarak değiştirildi. Müfredatı yenilirken çoğulcu bir yaklaşımı esas aldık.

Öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler belirlenirken derslerin tabiatı dikkate alınmıştır. Müfredatların giriş bölümüne 'değerler eğitimi' başlığı altında bir bölüm eklenmiştir.

'ZORUNLU DİN DERSİ AÇIKLAMASI HAFTAYA'

Zorunlu din dersi ile ilgili gelecek hafta açıklama yapacağız.

EVRİM TEORİSİ ÇIKARILDI, CİHATA YER VERİLDİ

Tartışmalara yol açan evrim teorisi de müfredeattan çıkarıldı. Yılmaz, orta öğretimde her derse öğrencilerin seviyelerine göre yer verilmekte olduğunu söyleyerek, evrim teorisinin öğrencilerin yeterli felsefi alt yapıya sahip olmaması gerekçesiyle üniversiteye bırakıldığını söyledi. 

Yılmaz konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Evrim konusu ikiye bölünmüş bir tarafgirlikle, kör dövüş içinde tartışılmaktadır. Müfredatta evrim teorisiyle ilgili mutasyon, seçim, adaptasyon gibi kavramlar yer almaktadır. Ancak evrim kuramı üniversiteye bırakılmıştır, çünkü öğrencilerin felsefi altyapıya sahip olması gerekir."

Öte yandan Yılmaz imam hatip liselerindeki fıkıh dersinde artık "cihat" kavramının da öğretileceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Cihat bizim dinimizde bir unsur bu nedenle fıkıh dersinde ve temel dini bilgilerde cihat var. Bundan (cihadın öğretilmesinden) rahatsız olmaya gerek yok, aksine vermesek talep gelmesi gerekirdi. Kırmak, dökmek, savaşmak cihadın içine girmez ama gerekiyorsa vatan koruması girer. Cihadın ne olduğu ve ne olmadığının öğretilmesi de bizim görevimiz."

'EN ÇOĞULCU MÜFREDAT'

Yılmaz, müfredatı yenilirken çoğulcu bir yaklaşımı esas aldıklarını da söylerken, "Bu müfredat, şu ana kadar yapılmış en demokratik, en katılımcı, en çoğulcu müfredattır" ifadesini kullandı.