Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı öncesi tüm hekimlere bir mektup gönderdi.

Koca, kaleme aldığı mektupta, "ekonomik açıdan adil", "malpraktis davalarının tehdit olmaktan çıkarıldığı", "şiddete karşı caydırıcılığın artırıldığı" düzenlemelerin amaçlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklarını talep eden hekimler için "Gidiyorsa gitsinler" sözlerinin tartışması hâlâ sürerken Bakan Koca'nın mektubunda Türkiye genelindeki tüm hekimler ve sağlık hizmeti çatısı altında birleşen 39 meslek grubu hedeflendi.

Mektubuna, "Zor zamanlarda hekimlik yapan ve bir taraftan mesleğinin gereklerini yerine getirmeye çalışırken öte yandan hekimlik hizmetinin daha iyi şartlarda yapılabilmesi için düşünen bütün arkadaşlarıma içten selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadeleriyle başlayan Koca, Covid-19 salgınının bütün toplumları birçok yönden sarstığına işaret etti.

Koca, "Bu dönemde, meslek grubu olarak, en ağır fedakarlıkları gösteren, toplumların da hayranlığını ve saygısını kazanan kesim bizler olduk. Pandemi, hekimlerin, tüm sağlık çalışanlarının ölümle hayat arasındaki o sınır çizgisinde, insandan yana eşsiz bir çaba sarf ettiğini gözle görünür kıldı. Bizleri ve eşsiz tıp mesleğini yücelten performansı sağlık çalışanları olarak hep birlikte gösterdik" dedi.

'BU SAYGINLIK KAYBI GEÇİCİDİR'

Hekimliğin saygınlık kaybına uğradığını hocalardan tıbbiye öğrencilerine kadar çoğu kişinin ifade ettiğini söyleyen Koca, "Fakat unutulmamalı: Tarihi insanlık kadar eski olan tıp ve toplumun halen nadide insanı olan hekim, temelde değer kaybına uğramış olmadığı için bu saygınlık kaybı geçicidir. Hayatla ölüm, hastalıkla sağlık arasında sıkışan bir insan, hekimine ve tıp bilimine gerekli saygıyı gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hekimlik bize, sadece tahsil yoluyla toplum içinde statü sağlayan mesleklerden biridir. Biridir diyorum ama bir ikincisini bilmediğimi de itiraf etmeliyim. Bu statü bizleri bazı teamüllerle sınırlar. Örneğin, haklarımız, taleplerimiz konusunda geliştireceğimiz dilin, tutumdaki üslubun mesleğin doğasıyla örtüşmesi gerekir" görüşünü paylaştı.

Mesleğin doğasının hastaları da gözetmeyi içerdiğini belirten Koca, "Çünkü ihmal edilen hastanın, tarafları kimler olursa olsun, çözüm aranan sorun sebebiyle nesneleştirilmiş ve üzerinden mesaj verilen kişi konumuna düşürüldüğünü herkes bilir. Hasta da bilir. Biz, hekimler olarak, hastanın bu şekilde aracı kılınmasından kaçınmalıyız. Bir meslektaşınız olarak görüşüm budur" ifadesini kullandı.

E-POSTASINI VERDİ

Mevcut koşullarda ülkede hekimlik yapmanın zor tarafları olduğunu söyleyen Koca, "Sorunların, aşılması zor değil, aşılması kolay sorunlar olduğuna, gerekli emeğin sarf edildiğine inanmanızı istiyorum. Temel amaçlarımız, ekonomik açıdan adil bir düzenleme, malpraktis davalarının hekimlere tehdit olmaktan çıkarılması, artan şiddet olaylarına karşı caydırıcılığı daha yüksek bir yasal çerçeve ve emeklilikte hekimlerin yargı mensuplarına benzer haklara sahip olabilmeleridir. Devletimizin sizler için en iyisini yapma kararlılığından emin olun" dedi.

Sağlık Bakanı Koca mektubuna, "14 Mart Tıp Bayramı'mızı yürekten kutluyorum. Mesleğinizde ve görev yaptığınız kurumda her birinize mutluluklar diliyorum" sözleriyle son verdi.

Koca, ayrıca hekimlerin kendisine doğrudan yazması gereken durumlar için oluşturduğu "[email protected]" mail adresini de paylaştı.