AYM, HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik yapılan başvuruyu reddetti.
 
Anayasa Mahkemesi (AYM), Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Fairoğulları’nın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik kararın iptali için yapılan başvuruyu reddetti.
 
AYM, yaptığı incelemede yetkinin kendisinde değil, Meclis'te olduğunu söyledi.
 
AYM’nin gerekçeli kararını ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.
 
NE OLMUŞTU?
 
HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz Musa Farisoğulları için; HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ise Leyla Güven için 10 Haziran’da AYM’ye bşavuru yapmış, 7 maddede ihlal yaşandığına dikkat çekmişti.  
 
Başvuruda, Anayasa'nın 2, 10, 13, 25, 26, 67  ve 83 maddeleri; TBMM İçtüzüğü'nün 138’inci maddesi; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10, 11 ve 18’inci maddeleri ve 1 No’lu Ek Protokol' ün 3’üncü maddesi olmak üzere, ulusal ve uluslararası mevzuata ve TBMM teamüllerine aykırılığı sebebiyle Anayasa'nın 85’inci maddesi uyarınca iptali ve milletvekilliği sıfatının iadesi talep edildi.
 
AYM’nin görev ve yetkilerine dair düzenlemede, “Milletvekilliğinin düşmesine Anayasa’nın 84 üncü maddenin birinci, üçüncü veya dördüncü fıkralarına göre karar verilmiş olması hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın, Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeş gün içerisinde kesin karara bağlar” ifadesi yer alıyor.