Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu bulunduğu cezaevinde görevli gardiyanların şiddet uyguladığı tutuklunun başvurusunu kabul etti.

Yüksek Mahkeme'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre olay şöyle gelişti:

Bolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Deniz Şah, 3 Nisan 2018'de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SGEBİS) odasından dönerken oturma eylemi yapmak istemesi üzerine gardiyanların şiddetine maruz kaldı. Yüzü ve vücuduna çok sayıda darbe alan, yerlerde sürüklenen tutuklu, gördüğü şiddeti protesto edince bir de disiplin cezasına çarptırıldı.

Olayın ardından talep etmesine rağmen kurum doktoruna görünme talebi reddedilen Deniz Şah, ertesi gün Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'kötü muameleye maruz kaldığına' dair şikayette bulundu.

Başsavcılığın olayın araştırılmasını istediği cezaevi yönetimi, 'iddiaları doğrulayan herhangi bir delile ulaşılamadığı' cevabını verdi.

Anayasa'nın 17. Maddesi'ndeki 'Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya ve muameleye tabi tutulamaz' hükmüne atıf yapan AYM, bu maddeyle güvence altına alınan 'kötü muamele yasağı'nın ihlal edildiğine karar verdi.

Kararın 'kötü muamele yasağının ihlaline ilişkin sonuçların ortadan kaldırılması için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar veren Yüksek Mahkeme,  Deniz Şah'a 45 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.