Anayasa Mahkemesi (AYM); Evrensel, BirGün, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin Basın İlan Kurumunun ilan kesme cezalarına dair verdiği ihlal kararının gerekçesini açıkladı.

'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE'

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, başvurucu gazetelerin resmî ilan ve reklamlarının çeşitli sürelerle kesilmesi şeklindeki cezaların ifade ve basın özgürlüklerine yönelik bir müdahale olduğu belirtildi ve şöyle denildi:

"Verilen cezalara bakıldığında Kuruma verilen yetkinin basının etik değerlerini düzenleme amacından öteye giderek artık kimi basın mensupları açısından caydırıcı etki yaratabilecek bir cezalandırma aracına dönüştüğü ve bu durumun sistematik bir soruna neden olduğu gözlemlenmiştir."

Anayasa Mahkemesi ayrıca, bu tür kararların caydırıcı etki göstermesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerine yapılan müdahalenin orantılı olarak da nitelendirilemeyeceği sonucuna vardı.

'İLGİLİ KANUN MADDELERİ NETLEŞTİRİLMELİ'

Kararda ayrıca resmi ilan ve reklam kesme cezalarına ilişkin koşulların çerçevesinin çizilmesi, belirli bir açıklık ve kesinlikte olan ifadelerle kanun maddesinin şekli ve maddi yönden yeniden düzenlenmesi gerektiği ve BİK’in değerlendirmeleriyle ilgili sistematik sorun olduğu belirtildi.

AYM ayrıca resmî ilan ve reklam kesme cezalarına ilişkin koşulların çerçevesini çizilmesi ve ilgili kanun maddesinin belirli bir açıklık ve kesinlikte olan ifadelerln yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca ilgili maddede belirtilen 'etik değerlendirme' ile ilgili konuların belirlenmesinde kriterlerin netleştirilmesi gerektiği belirtildi. 

Basın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin karar oy çokluğuyla alınırken, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği kararı oybirliğiyle alındı.