Anayasa Mahkemesi, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiri nedeniyle mesleklerinden ihraç edilen, haklarında disiplin cezaları verilen, “terör örgütü propagandası” suçundan dava açılarak hapse mahkûm edilen ve bir bölümü cezaevine konulan akademisyenlerin bireysel başvurusunu karara bağladı.

AYM, 1128 imzayla açıklanan bildirinin ardından gelişen yaptırım sürecine maruz kalan akademisyenlerin bir bölümünün yaptığı başvuruyu ele aldığı toplantıda  'hak ihlali' kararı verdi.

Yaptırım sürecine maruz kalan akademisyenlerin için süreç böyle işleyecek:

-'İhlal kararı' verildiği için bundan sonraki süreçte bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunun değerlendirilmesi söz konusu dosyaları etkileyecek.

-AYM, başvurucular hakkında yeniden yargılama kararı verdi

- Başvurucu 9 akademisyene 9 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

-Kesinleşmiş cezalar için yeniden yargılama yolu açılabilecek,

- İstinaf aşamasında olanlar için bozma kararı verilebilecek. Devam eden davalar için de beraat yolu açılabilecek.

-Diğer yandan Olağanüstü Hal Komisyonu, henüz akademisyen dosyalarını karara bağlamadı. Komisyon AYM kararlarını, daha önce Prof. Mehmet Altan kararında olduğu gibi, dikkate almayabiliyor.

- 'İhlal kararı' hem komisyonu, hem de komisyonun olası bir olumsuz kararına karşılık Danıştay’a yapılacak başvuruları etkileyebilecek.

-İhraç edilen imzacı akademisyenlere üniversiteye dönüş yolu açılabilecek.

Kaynak: T24