“Kobani soruşturması” adı altında yürütülen operasyon kapsamında 25 Eylül’de gözaltına alınıp 2 Ekim’de tutuklanan Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Küresel bir siyasal krizle karşı karşıyayız” değerlendirmesinde bulunan Bilgen, “Bu sadece otoriter sağ popülist siyasetin iktidar merkezli krizi değil. Toplumsal dinamiklerin siyasal süreçlere katılımını sağlayamayan muhalefetin de krizi. Siyasete olan güven topyekûn sarsılıyor. Bu demokrasi içinde çözüm üretme inancı ve umudunu darbeler. Muhalefet böyle dönemlerde polemikle gerilim siyasetine taraf olmak yerine kendi alternatif çözüm önerini tartışma sunmalı. Aksi taktirde sadece karşıtlılık üzerinden bir araya gelişlerle kendi hikayenizi yazamaz ve iktidara alternatif olamazsınız. Gittikçe artan yoksullaşma ve gelir dağılımındaki çarpıklık, sadece iktidarın yıpranmasını bekleyerek seçme davranışının değişeceği hesabı yanlış bir hesaptır. Muhalefet geleceğe yön verecek demokrasi, hukuk ve ekonomi programını net biçimde kamuoyu ile tartışmayı açmalı bu anlamda her parti kendi tabanının genişlemesini hedeflemelidir” dedi.

Yerine kayyım atanan Bilgen, Sincan 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan avukatları aracılığıyla Evrensel’den İnanç Yıldız’ın sorularını yanıtladı.

"KAÇMA NİYETİMİN OLMADIĞINI HERKES BİLİYOR"

Kobani eylemleri nedeniyle 6 yıl önce tutuklanmanızla ilgili AYM’nin uzun tutululuk nedeniyle tazminat verdiği bir konudan yeniden gözaltına alındınız ve tutuklandınız? Bu durum için ne düşünüyorsunuz?

Gerek emniyet gerekse hakim önündeki ifademde de ifade ettiğim bu noktayı avukatlarım tutukluluğa itiraz dilekçemde de paylaştılar. Aynı fiile dayanan suç istinadında yeni delilere iddiası suçun niteliğini değiştirmez. Kaldıki yeni delil diye daha önce milletvekilleri ile birlikte yargılanmamız başladığı dosyada be sefer milletvekili olmayan MYK üyeleri ile birlikte yeniden yargılanmaya başladım. Yeniden tutukladığım gün Diyarbakır’da devam eden duruşmadan 16 Şubat tarihine erteleme çıktı. Yeni delil diye sunulanlar benimle ilgisi olmayan bir görüşmede bulunduğu iddia edilen itirafçı, sosyal medya mesajlarım ve basın açıklamalarımdan alıntılar. Bu delillerden hangisi karartılabilir? Tahliyemden sonra defalarca yurtdışına çıktım. Hiçbirinde kaçma niyetimin olmadığını herkes biliyor. Ne bu deveyi güdeceğiz, ne de bu diyardan gideceğiz.

"BAŞKA KAVGALARIN FATURASI HALKA KESİLDİ"

Kars’ın seçilmiş belediye başkanıydınız. Tutuklanmanızdan bir dakika sonra yerinize kayyum atandı. Kayyumun ilk işi belediye önünde namaz kılmak oldu. HDP’nin 65 belediyesinden 4 ilçe 2 belde belediyesi kaldı. Bir muhalefet partisinin neredeyse hiç belediyesinin kalmamasını nasıl yorumluyorsunuz?

Gözaltına alındığımız dönemde ve sonrasında uzun süre haberi takip etme imkanı olmadı. Belediye ile ilgili bir karar yokken belediye başkanları açığa alındığında olması gereken meclisin kendi içinden başkanı seçmesidir. Meclis üyelerine de operasyon yapılarak kayyum ile yönetme Türk idare sisteminin parçası haline geldi. Bu tutumun sebebi başka kavgaların faturasını seçilmişlere ve halka kesmektir.

"KARS’IN İRADESİ YOK SAYILDI"

Gözaltındayken “kayyum atanmazsa istifa edeceğim” diyerek bir açıklama metni yayımladınız, belediye meclisinin yeni başkanı seçmesini önerdiniz. Hatta bu başkan bir kadın olabilir dediniz. Akabinde HDP’li meclis üyeleri gözaltına alındı. 5 partinin uzlaşarak başkan seçmesine izin verilmemesini nasıl değerlendirirsiniz? Bu arada kayyum atamasıyla belediye meclisi feshedildi.

Bir buçuk yıldır Kars meclisinde 5 parti temsil edilmesine rağmen çoğu karar oybirliği ile alınarak, Türkiye’ye örnek oluşturacak bir çalışma kültürü sergilendi. Kars geçmişte de her kesimin temsil edildiği şura ile yönetilmiş yani birlikte yaşamı güçlü bir şehirdir. Belediye meclisinin feshi sadece kişisel olarak benim ya da HDP’nin değil tüm Kars’ın iradesinin yok sayıldığını gösteriyor.

"KATILIMCILIK, ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİKTİR"

Yine gözaltındayken Twiter hesabınızdan “Belediyemize kayyım atamayı düşünenler, yüz elli yıl önce Rus askeri valisinin Kars ile ilgili hatıralarını okusunlar. Vali şehri yönetemeyince Şura kurmak zorunda kalmıştı” demiştiniz? Neden böyle bir şey dediniz? Bu durumu anlatır mısınız? Kayyum ataması ne gibi sonuçlar doğuracak?

1870 yetmişlerinin sonunda Kars'ı alan Rus askeri, vali tayin etmişti. Vali bir süre sonra şehri yönetemediği için farklı halkların temsilcilerinden bir heyet oluşturdu. Tek kişilik yönetimin yaptığı ihalenin benzeri yıllar sonra şura yönetiminin döneminde yapılıyor ve çok daha düşük maliyetle şehrin aydınlatma hizmeti sağlanıyor. Katılımcılık demek şeffaflık ve hesap verilebilirlik demektir. Yolsuzluklarla mücadele demektir.

"SİYASETE OLAN GÜVEN TOPYEKUN SARSILIYOR"

Muhalefete yönelikte eleştirileriniz vardı. Muhalefetin iktidara rota belirleyemediğini, üzerinde demokratik basınç uygulamadığını söylediniz. Bu konuyu açar mısınız? Muhalefeti neden eleştiriyorsunuz? Önerileriniz nedir?

Küresel bir siyasal krizle karşı karşıyayız. Bu sadece otoriter sağ popülist siyasetin iktidar merkezli krizi değil. Toplumsal dinamiklerin siyasal süreçlere katılımını sağlayamayan muhalefetin de krizi. Siyasete olan güven topyekûn sarsılıyor. Bu demokrasi içinde çözüm üretme inancı ve umudunu darbeler. Muhalefet böyle dönemlerde polemikle gerilim siyasetine taraf olmak yerine kendi alternatif çözüm önerini tartışma sunmalı. Aksi taktirde sadece karşıtlılık üzerinden bir araya gelişlerle kendi hikayenizi yazamaz ve iktidara alternatif olamazsınız. Gittikçe artan yoksullaşma ve gelir dağılımındaki çarpıklık, sadece iktidarın yıpranmasını bekleyerek seçme davranışının değişeceği hesabı yanlış bir hesaptır. Muhalefet geleceğe yön verecek demokrasi, hukuk ve ekonomi programını net biçimde kamuoyu ile tartışmayı açmalı bu anlamda her parti kendi tabanının genişlemesini hedeflemelidir.