Bir grup yazar, sanatçı, akademisyen, sendikacı ve politikacı HDP’yle dayanışma çağrısı yayımladı. 

Aralarında yazar, sanatçı, akademisyen, sendikacı ve politikacıların olduğu bir grup 7 Haziran seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile dayanışmak amacıyla çağrı yayımladı.

Çağrı metninde, “AKP diktasına karşı mücadele etmek ve HDP’ye omuz vermek için gönüllü olmak ve bu amaçla bağımsız bir seçim çalışması yürütmek isteyen herkesi, birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak üzere” denilerek 29 Mart 2015 Pazar günü TMMOB Karaköy Mimarlar Odası’nda yapılacak olan toplantıda biraraya gelmeye çağırdı.

Çağrıcıların metninde şunlar ifade ediliyor:

“Bu kez sıradan bir seçimle karşı karşıya değiliz. Bu kez ciddi biçimde Türkiye’nin geleceği oylanıyor. Bu kez her seferkinden daha sorumluyuz.

Biz aşağıda imzası olanlar, 7 Haziran seçimlerinde HDP ile etkin bağımsız bir dayanışma çalışması yürütmek gerektiğini düşünüyoruz. Seçimlere sayılı günler kala, açık ve net bir politik tutum almaya ve bunu hayata geçirmeye ihtiyacımız var. Bugüne dek mücadele yürütülen tüm alanlarda olduğu gibi, sandıkta da AKP’yi geriletmek gerekiyor.

2015 seçimlerinde vereceğimiz oyu düşünürken:
* Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun tarihsel bir dönemeçten geçtiği koşullarda gerçekleştiğini,
* Seçim sonucunda oluşacak yeni TBMM’nin ve kurulacak yeni hükümetin, Türkiye’nin yakın ve orta vadedeki geleceğinin biçimlendirilmesinde gerekli olan siyasal ve yasal düzenlemelerin tek kaynağı olacağını,
* Türkiye’deki tüm siyasal, toplumsal güçler açısından seçimlerin hâlâ önemli bir siyasal mecra olarak önümüzde durduğunu en başa koymalıyız.

Öte yandan 2015 seçimleri ile AKP ve Erdoğan’ın, kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistem yerine, baskı ve devlet terörü yasaları ile güçlendirilmiş “fiili başkanlık sisteminin” yasal dayanaklarının sağlanacağı bir parlamento çoğunluğu elde etmeyi amaçladığını da aklımızdan çıkartmamalıyız.

Bu nedenle bize göre, AKP’yi geriletebilmek, Erdoğan’ın başkanlık hesaplarını bozmak, Türkiye’de ve Ortadoğu’da barışın önünü açmak için HDP seçim barajını geçmelidir. 2015 seçimlerinde AKP’nin Meclis’teki gücünü azaltmak, seçim barajını yıkmak için “HDP ile dayanışma zamanıdır!” diyoruz.

“Türkiye’nin geleceğine ilişkin kaygılar taşıyan her sorumlu yurttaşı desteğe çağırıyoruz. Elbette tüm Türkiye halklarının, emekçilerin, Alevilerin, laiklik mücadelesini vazgeçilmez gören yurttaşların, aydınların, sanatçıların, bilim insanlarının, sendikaların, demokratik kuruluşların, kadın örgütlerinin, doğa/çevre hareketlerinin, LGBTİ topluluklarının ve sivil inisiyatiflerin, Gezi’de olduğu gibi geniş bir dayanışma ve direniş koalisyonu ile yan yana gelmesine ihtiyaç duyuyoruz.

Dayanışma çalışmasının, AKP’yi geriletme hedefinin en başına konularak, kamucu, laikliği savunan, özgürlükçü bir bakış açısıyla sürdürülmesini önemli buluyoruz. Böylece HDP’ye verilecek desteğin genişlemesine, açıkça görülen kimi kararsızlıkların giderilmesine olumlu bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Böylesi bir zemin, seçim sonrasında kurulacak, geliştirilecek ilişkiler açısından da önemlidir. Bu nedenle, biz aşağıda imzası olanlar, AKP diktasına karşı mücadele etmek ve HDP’ye omuz vermek için gönüllü olmak ve bu amaçla bağımsız bir seçim çalışması yürütmek isteyen herkesi, birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak üzere… 29 Mart 2015 Pazar, 10:30’da TMMOB Karaköy Mimarlar Odası’nda biraraya gelmeye çağırıyoruz!"