Akın Birdal, Alper Taş, Levent Tüzel, Ziya Halis, Zülfü Livaneli, Tarhan Erdem, Ahmet Ümit, Prof. Dr. Binnaz Toprak, Fethiye Çetin Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Prof. Dr. İbrahim Kabaoğlu, Orhan Gazi Ertekin, Melda Onur, Murathan Mungan gibi çok sayıda aydın, yazar ve siyasetçi dokunulmazlık tartışmalarının odağındaki milletvekillerine bir çağrı yaptı.

“Milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili geçici Anayasa maddesi teklifi kabul edilemez bir dizi hukuksal ve siyasal yanlış barındırmaktadır” denilen açıklamayla tüm milletvekillerine, evrensel hukuk ilkelerine aykırı, demokratik siyaseti tıkayıcı bu teklife karşı çıkmaları ve destek vermemeleri için çağrıda bulunuldu.

İmzacıları aralarında Rıza Türmen, Tarhan Erdem, Binnaz Toprak, Süleyman Çelebi, Ziya Halis gibi eski vekillerin;

İbrahim Kaboğlu, Turgut Tarhanlı, Levent Köker, Sevtap Yokuş gibi hukuk profesörlerinin;

Adalet Ağaoğlu, Ahmet Ümit, Murathan Mungan, Oya Baydar, Hasan Cemal, Zülfü Livaneli gibi yazarların;

Fuat Keyman, Yakın Ertürk, Taha Parla gibi akademisyenlerin;

Baki Düzgün ve Gani Kaplan gibi Alevi kurum temsilcilerinin;

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cihangir İslam gibi mütedeyyin aydınların olduğu bir grup Meclis’teki milletvekillerine çağrıda bulundu:

Çağrı metni ve tüm imzacı listesi şöyle:

MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRIMIZDIR...

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili geçici Anayasa maddesi teklifi kabul edilemez bir dizi hukuksal ve siyasal yanlış barındırmaktadır.

Anayasa ile güvence altına alınmış milletvekili dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğu,

● Anayasa’ya ve hukuka aykırı bir geçici maddeyle kaldırılamaz,

● Milletvekilleri hiçbir gerekçeyle ‘savunma hakkı’ndan yoksun bırakılamaz,

● Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yolu kapatılamaz,

● Çok temel bir evrensel hukuk ilkesine göre hiçbir yasal ya da anayasal değişiklik geçmişe dönük uygulanamaz,

● Dokunulmazlıkların topluca kaldırılması cezaların şahsiliği ilkesiyle kesin olarak çelişir ve kolektif cezalandırmaya yol açması kabul edilemez.

● 1994’te DEP Milletvekillerine yapılanların ve sonrasında yaşananların demokrasi ve barış alanında yarattığı tahribat Türkiye kamuoyunun hafızasında canlılığını korumaktadır. Bugün de demokratik muhalefeti susturmayı, Meclis’i çoğunluk tahakkümü ile etkisizleştirmeyi amaçlayan bu teklif siyasal bir linçi hedeflemektedir.

Bu nedenlerle aşağıda imzası bulunan bizler, tüm milletvekillerine, evrensel hukuk ilkelerine aykırı, demokratik siyaseti tıkayıcı bu teklife karşı çıkmaları ve destek vermemeleri için çağrıda bulunuyoruz...

İMZALAYANLAR:

Adalet Ağaoğlu

Ahmet Ümit

Akın Birdal

Ali Akel

Alper Taş

Aydın Engin

Prof. Dr. Ayşe Erzan

Ayşegül Devecioğlu

Doç. Dr. Ayşen Candaş

Baki Düzgün

Prof. Dr. Baskın Oran

Bekir Ağırdır

Prof. Dr. Binnaz Toprak

Celal Başlangıç

Cevat Öneş

Prof. Dr. Cihangir İslam

Fethiye Çetin

Doç. Dr. Fikret Başkaya

Fikret İlkiz

Prof. Dr. Fuat Keyman

Gani Kaplan

Prof. Dr. Gençay Gürsoy

Gülseren Onanç

Hasan Cemal

Hülya Gülbahar

Hüsnü Okçuoğlu

İbrahim Betil

Prof. Dr. İbrahim Kabaoğlu

Prof. Dr. Levent Köker

Levent Tüzel

Mehmet Emin Aktar

Melda Onur

Murathan Mungan

Nesrin Nas

Orhan Gazi Ertekin

Osman Kavala

Oya Baydar

Ömer Faruk Gergerlioğlu

Ömer Madra

Rıza Türmen

Salman Kaya

Prof. Dr. Sevtap Yokuş

Süleyman Çelebi

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı

Prof. Dr. Taha Parla

Tarhan Erdem

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı

Ufuk Uras

Ümit Kardaş

Prof. Dr. Yakın Ertürk

Yücel Sayman

Ziya Halis

Zülfü Livaneli