Ankara Tabip Odası (ATO) Ankara’da korona virüsü taşıyan sağlık çalışanı sayısının 8 Haziran tarihi itibariyle toplam 414 olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan ATO’nun açıklamasında, fiziki mesafe ve maske kullanımına da özen gösterilmesini talep edilerek, “Aktivistlerimizden ve sağlık çalışanlarından edindiğimiz bilgilere göre son iki haftada korona polikliniklerine başvuran hasta sayısında, servise yatırılan pozitif ya da olası Covid-19 hasta sayılarında ve enfekte sağlık çalışanı sayılarında belirgin bir artış gözlenmektedir” denildi.

ATO’nun açıklamasına göre çalışanların görevlerine göre Covid- 19 poziitf olanların sayıları şu şekilde sıralandı:

-Uzman Hekim: 79
-Temizlik İşçisi:60
-Hemşire: 58
-Asistan: 43
-Aile Hekimi: 26
-Acil Tıp Teknisyeni: 26
-Öğretim Görevlisi: 20
-İdari Personel: 6
-Tıbbi Sekreter: 12
-Diş Hekimi: 4
-Mutfak Çalışanı: 7
-Güvenlik:3
-Röntgen Teknisyeni: 2
-İşyeri Hekimi: 1
-Eczacı: 1