Aşıların İslam Dini’ne Uygunluğu

Dünya ülkelerinin canlarını dişlerine alıp coronavirüs bulaşışını önleyecek aşı bulmaya çalıştığı bir dönemde, Endonezya Cumhuriyeti’nde aşıların İslam Dini’ne uygun olup olmadığı incelenmeye çalışılıyor.

Endonezya’da, bugüne dek 365 binden fazla ‘corona’ vakası kayda geçti. 12 bin 617 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bu sayı kayıtlara geçen sayı. Kayıtlara geçmeyenlerin sayısı bilinmemekte. Gerçek sayının bu olmadığı açık.

Aşıların İslam Dini kurallara uyup uymadığı konusundaki tartışmalar, Endonezya Ulema Konseyi’nin kızamık aşısının haram olduğunu ve İslam’da yasak olduğunu açıklayan bir fetva yayınladığı 2018 yılından buyana sürüyor.

İslam Dini’ne uygun olarak üretilen bir aşı bularak alma peşindeler. Dünya ülkelerinde coronavirüs bulaşışını önleyecek aşı bulma çalışmaları, bulunacak aşının İslam Dini’ne uygun olup olmadığının ötesinde bu ölümcül salgını önlemeye yarayacak bir ürün bulma çabası içindeler.

Endonezya Cumhuriyeti

Endonezya Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yer alan bir ülkedir. 17.508 adadan oluşuyor. Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi, aynı zamanda en kalabalık Müslüman ülkesidir. Dünya Bankası’nın 2018 verilerine göre, 267,7 milyon insanın yaşadığı bir ülke.

ASEAN'ın kurucu üyelerinden ve G20 üyesi ülkelerden biri.

Kişi başına düşen ulusal geliri yıllık 2239 dolardır.

İç denizlerle beraber yüzölçümü yaklaşık 5.000.000 km olan Endonezya’nın kara parçalarının toplam yüzölçümü ise 1.919.443 kmdir.

Hollanda’nın her ne pahasına olursa olsun, sömürge olarak kullanmaktan vazgeçmek istemediği seviyede bol doğal kaynaklara sahip bir ülkedir. İkliminden dolayı gür, tropik ormanlar ülkenin bitki örtüsünü meydana getirir. Ülkede bol ve çeşitli bitkiler vardır. Bataklıkların çok bulunduğu kıyı bölgelerinde bataklık bitkileri ve mangrovlar hâkim bitki örtüsüdür. Dağ yamaçlarının gür ormanlarla kaplı bulunduğu Sumatra’da bazı bölgelerde kauçuk ormanlarına da rastlanır. Küçük Sonda Adalarında, kerestesi değerli ağaçlarla kaplı ormanlar daha çoktur.(1)

Endonezya Cumhuriyeti doğal zenginlikler yönünden çok zengin ülkelerden bir. Bu zenginlikleri insanın hizmetine sunacak, bilimsel, düşünsel bilgi birikimi, yok.

Endonezya Ulema Konseyi

“Ulema Konseyi (MUI), 1975'te Suharto tarafından, İslami örgütleri kontrol altında tutmak için kurulmuştu. Ama, Konsey, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Suharto'dan sonra, giderek gücünü artırdı, bir siyasi bir güç haline gelmeyi başardı.

Endonezya genelinde örgütlenen Ulema Konseyi, İslami çalışmalarına devam ediyor. En son siyasi başarısını, bu yaz gerçekleştirdi. Konsey, Hz. Muhammed'i son peygamber olarak tanımayan Ahmediye Mezhebinin yasaklanması konusunda hükümeti ikna etti.

Konseyin, ülke içinde bir siyasi güç haline gelmesi, başta ABD olmak üzere Batı'yı telaşlandırıyor. The Herald Tribune'nin haberine göre, dini çoğulculuğu savunan Amerikan ve Endonezya sivil toplum örgütü LibForAll Vakfı'nın kurucusu Holland Taylor, "İslamcılar, İslami gündemi destekleyen operasyonları için MUI'yi başlıca üs olarak kullanıyorlar " şeklinde konuşuyor. Gazetenin haberine göre, konsey üyelerinin başlıca amacı da, laik Endonezya'da İslam Hukuku'nu hakim kılmak.

Amerikan gazetesine göre, son yıllarda Ulema Konseyi'nde radikallerin seslerinin daha fazla çıkmasının sebebi, Endonezya'da gelişmekte olan demokrasi. Dini liderler, Suharto döneminde görüşlerini açıkça belirtemiyorlardı fakat demokratik bir sistemde herkes görüşünü daha kolaylıkla ifade edebiliyor.

Batılı gözlemcilere göre, Ulema Konseyi'nin gücünün artmasının bir sebebi de artan bütçe gelirleri. Hükümetten para desteği görmesinin yanısıra, ayrıca ülkede ilaç ve gıdaya helal etiketi vermekte tek yetkili kurul olduğu için, bundan da ek bir gelir elde ediyor. Ayrıca son dönem, İslami bankacılıkta da faaliyet gösteriyor. Gelirlerinin artması ile Ulema Konseyi, ofislerinin bulunacağı yeni bir gökdelen satın aldı”.(2)

Ülkede nelerin olmasının, nelerin olmasının kararının verilmesinde, yaşamın akışının düzenlenmesinde bu kurumun etkin olduğu anlaşılmakta.

Endonezya Ulema Konseyi’nin ülkede gücünü artırması, ekonomik gücünü artırmasıyla yan yana ilerliyor.

Dünya’nın en kalabalık dördüncü ülkesi, en çok Müslüman nüfusun yaşadığı ülke, coronavrüs bulaşısına aşı bulma konusunda bir girişimde bulunamıyor, başkalarının bulduğu aşının İslam Dini’ne uygun olup olmadığını araştırmaya çalışıyor.

Bir ülkede yaşayan insan sayısının çok olması, topraklarının geniş olması, çok eski tarihinin olması, asker sayısının çok olması, büyük ülke, insan hak ve özgürlüklerine dayalı, insanca yaşanılabilen bir ülke olmasını sağlamıyor.

Ülkelerin büyüklüğü, bilimle, teknolojiyle, aklın duyguların önüne geçmesiyle gerçekleşebilecek bir iş.

Endonezya Cumhuriyeti’nde, “Endonezya Ulema Konseyi”nin yerini, “Endonezya Bilim Kurulu” almadan gelişmenin, özgürleşmenin, insanca yaşama kavuşmanın olanağı yoktur.

Sorunlar, çözümü isteyebilecek toplumsal kültürün oluşmasıyla çözülebilmekte. İlk adımın buradan başlaması zorunlu.

------------------------------------

(1) Vikipeditr.wikipedia.org › wiki › Endonezya

(2) www.dunyabulteni.net › arsiv › endonezya-ulema-konsey... Endonezya Ulema Konseyi Batı'yı endişelendiriyor, 08 Ekim 2008

YORUM EKLE