Mardin’in AKP’li Artuklu Belediyesi’nde yeni imar ve revizyon planı ile doğrudan alım yapma yetkisinin de içinde olduğu kimi yetkililer, “ihtiyaç olduğu” iddiası ile AKP’li Meclis üyelerinin oyları ile Meclis’ten alınarak, Kasım 2019’daki Meclis toplantısında Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı’ya devredildi.

Ahmet Kanbal’ın Mezopotamya Ajansı'nda yer alan haberine göre HDP’li Meclis üyelerinin itirazlarına ve uyarılarına rağmen Başkana devredilen yetkiler, aradan geçen 9 ayda AKP’li Meclis üyeleri ile Belediye Başkanı arasında yaşanan anlaşmazlık üzerine 2020 yılı Ağustos ayı Meclis toplantısında yapılan oylama ile yetkiler geri alındı.

VERİLEN VE GERİ ALINAN YETKİLER

Alınan karar kapsamında Belediye Kanunu’nun en stratejik maddesinde yer alan en önemli yetkilerin yer aldığı 18’inci maddesinin (c) bendinde yer alan “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar verme” yetkisi yeniden Meclise devredildi. Bunun yanı sıra yine Belediye Kanununun 18’inci Maddesi (e) bendinde yer alan “Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır” maddesi kapsamındaki yetkiler de yeniden Meclise devredilmiş oldu.

ANLAŞMAZLIK VE USULSÜZLÜK

Daha önce AKP’lilerin oyları ile Meclis’ten alınan yetkilerin yeniden AKP’lilerin oyları ile Başkandan alınması kimi tartışmalara neden olurken, olayın perde arkasında AKP’li Meclis üyelerinin kendi aralarında ve belediye başkanı Tutaşı ile yaşadıkları anlaşmazlıklar olduğu öğrenildi. Kararın alınmasında etkili olan gelişmelerden birinin ise, Belediye Başkanı Tutaşı’nın yetkileri eline geçirdikten sonra AKP’li Meclis üyelerini pasifize ederek, yaptığı işlemlere dair bilgi vermeyi reddetmesinin yanı sıra yattığı öğrenildi. Mardin’de çarpık yapılaşmanın en yoğun yaşandığı ilçelerden olan Artuklu’da Meclis’in imar ve revizyon yetkisinin başkana verilmesinin ardından belediyenin vermiş olduğu kimi ruhsatlarda da usulsüzlük tespit edildi. Benzer şekilde yapılan satın almalarda da usulsüzlüklerin yaşandığı tespit edildi. Kararın alınmasından tespit edilen bu usulsüzlüklerin de etkili olduğu belirtildi.

ARTUKLU'DA AKP'LİLER ARASINDA GERİLİM 

AKP’li Meclis üyeleri ile Tutaşı arasında yaşanan gerginliğin sadece bununla sınırlı kalmadığı öğrenilirken, Meclis’te 21 sandalyeye sahip olan AKP’nin kendi içinde de farklı gruplaşmalara gittiği öğrenildi. Tutaşı’nın Meclis üyeleri içinde çok küçük bir kısmı yanında tutabildiği öğrenilirken, ortaya çıkan gruplaşmada bir kesimin yaşanan usulsüzlükler nedeniyle Tutaşı hakkında suç duyurusu yapmaya hazırlandıkları ancak AKP Genel Merkezi tarafından engellendikleri bilgisine ulaşıldı. Tutaşı’nın yanında duran grup ile de aralarında soğuk yellerin esmeye başladığı bilgisine ulaşılırken, yetkilerin Belediye Başkanı’na devredilmesinin ardından yapılan işlemlerin hangi boyutta olduğu ise, bir sır gibi saklanıyor. Tutaşı’nın görevden alınmasının da söz konusu olabileceği de belirtilirken, AKP’liler arasında en az 3 başkan adayının hazırlıklarını yaptığı konuşulan konuların arasında geliyor.

BELEDİYEDE RÜŞVET ÇARKI İDDİASI

Artuklu Belediyesi’nde daha önce imar ve ruhsatlarda usulsüz işlemler olduğu basına yansımıştı. Tutaşı’nın çocuklarının belediyede rüşvet çarkı kurduğu haberlere konu olmuştu. Artuklu Belediyesi’nde bu nedenle de daha önce sorunlar yaşanırken, Tutaşı’nın çocuklarına rüşvet verdiğini iddia eden bir kişi belediyeyi basmış, yaşanan olayda silahlar çekilmişti.