Artan Vergiler ve Yönetemeyen Hükümet

Hükümet vergi oranlarında ''düzeltme'' yaptı. ''Düzeltme'' diyorum ama gerçekte düzeltme falan değil, bal gibi doğrudan ödenen vergilerde zam yapmış oldu.

En çok kullanılan veya bilinenlerinden, sadece bazılarını anlatmaya çalışayım.

7061 Sayılı Kanun Madde 14 - 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ''%25'ini'' ibaresi ''%15'ini'' şeklinde değiştirilmiştir.

Yani;

Yapılan düzenleme ile; Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda dikkate alınan götürü gider oranı %25'den %15 'e indirilmektedir. Düzenleme 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihte yürürlüğe girecektir.

Hepimizin bildiği ev kiraları vardır. Vatandaş aile bütçesine ek gelir olsun diye 'işten artmaz, dişten artar' mantığı ile biriktirerek, bin bir zorluk ve kredi ile satın aldığı veya miras kalan evi kiraya vermiştir. İşte bu kira için 1960 yılından beri değişmeden uygulanan %25 oranındaki gider yapma oranı %15'e çekilerek yıllık kira gelirlerinden ödenecek vergi miktarı otomatik olarak devlet lehine % 10'nunda üzerinde artmış oluyor.

Hesaplayacak olursak ;

Diyelim ki vatandaş Rıza Bey'in aylık 1000 TL kira aldığı bir evi var. Anlatmaya çalıştığımız söz konusu ''düzeltmeden'' evvel ödeyeceği vergi aşağıda hesapladığımız gibi 911,25. -TL dir.

1000 x 12 = 12.000. - TL Yıllık toplam kira geliri.

12.000-3. 900= 8.100. - TL Tevkifattan sonra kalan Gelir Vergi matrahı.

8.100 x %25 = 2. 025. - TL Götürü gider yöntemine göre indirilecek gider miktarı

8.100 -2. 025 = 6.075. - TL Götürü gider yönteminden sonraki Gelir Vergisi matrahı

6.075 x %15 = 911,25. - TL Ödenecek Net Gelir Vergisi miktarı.

Oysa, aynı örneğimizde yürürlüğe giren yasaya göre hesapladığımızda;

1000 x 12 = 12.000. - TL

12.000 - 3.900= 8.100. - TL

8.100 x %15= 1.215. - TL Götürü gider yöntemine göre indirilecek gider miktarı

8.100 - 1. 215 = 6.885. - TL Götürü gider yönteminden sonraki Gelir Vergisi matrahı.

6.885 x %15 = 1.032,75. - TL Ödenecek Net gelir Vergisi miktarı.

Görüldüğü gibi Ödenecek net vergide 1032,75 - 911,25 = 121,50. - TL fark var. Bu sadece şimdilik kaydıyla... Ayrıca aynı kanun maddesi ( bazı kanunlarda değişiklik yapan 7061 sayılı kanun ) ile Kurumlar vergisi mükellefleri için de'' piyango'' söz konusudur. Şimdiye kadar uygulanmakta olan %20 Kurumlar vergisi, 2018 yılından itibaren %22 'ye çıkarılmıştır.

Yani Kurumlar vergisi doğrudan, dolaysız bir vergi olarak %10 artırılmıştır.

Bitmedi.

Aynı kanunun 89. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi kanununun 5. maddesinde de değişiklik yapılarak kurumların iki tam yıl süre ile aktiflerinde yer alan taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışlarında halihazırda %75 oranındaki kazanç istisnası bu ''düzeltme'' ile %50'ye düşürülmüştür. Kurumlar vergisi mükellefleri için %25'lik bu fark hiç de azımsanmayacak bir orandır.

Bunlar sadece şimdiye kadar açıklananların en belirgin olan vergi artışları. Gazetelerden okuduklarımıza göre yılbaşından sonra diğer zamların eli kulağında ...

Sormak lazım. Her şey iyi ise bütün bunları hükümet yetkilileri nasıl açıklayacaklar?

Cumhuriyet tarihi boyunca egemenlerin yönetemez oluşlarından kaynaklanan bunalımın yükünü çalışan, üreten kesimlere yüklemek alışkanlığı değişmemiş durumdadır.

Ekonomiden sorumlu Bakan Mehmet Şimşek 'in ''gelecek kötü günler için her türlü hazırlıklarımızı yapıyoruz'' mealindeki açıklamasının anlamı, yaşamı daha da zorlaştıracak olan bu ''tedbirler'' olmasın?

Yolsuzluğun, Yasakçılığın ve Yoksulluğun çözümü için iktidara geldiğini dillerinden düşürmeyen 15 yıllık AKP iktidarı, hukukun rafa kalktığı, baskıların arttığı, cezaevlerindeki tutuklu sayısının 30 binden 300 bine çıktığı, eğitim sisteminin çöktüğü, dışarıya olan borcun 130 milyar dolardan 430 milyar dolara çıktığı, işsizliğin, yoksulluğun olağanüstü seviyelerde seyrettiği bu koşullarda 3 Y'den hangi Y ile mücadelede başarılı olduğu söylenebilir acaba?

YORUM EKLE

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >