Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirmesinin ardından başlayan Ak Saray-Hükümet gerginliğinin yankıları sürerken, Arınç'tan bu kez de Erdoğan'ın sıkça dile getirdiği "Türk tipi başkanlık sistemi"ne eleştiri geldi. "Yapacağımız işin alaturka olmaması lazım, alafranga olması lazım. Alafrangadan kastım, yani Batı’yı motamot taklit etmek vesaire değil, bu sistemler hangi ülkede başarıyla yürüyorsa sistemi birbirinden koparmamak lazım," diyen Arınç, seçimlere dikkat çekerek, "ama gerçekleştirilmesi için seçimlerden sonraki gücümüzü görmek gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Önceki gün İstanbul'daki Babıali Toplantıları'na katılan Arınç'ın açıklamalarının bir kısmı şöyle:

"SEÇİMLERDEN SONRA GÜCÜMÜZÜ GÖRMELİYİZ"

“Yeni anayasa yapabilecek güce gelirsek, bunun içerisine de bu hükümet modelini koymak mecburiyetindeyiz. Düşüncelerimiz, projelerimiz var ama Sayın Cumhurbaşkanımız gibi doğrudan başkanlık sistemi, Türk tipi başkanlık sistemi, bunların hepsinin tartışılabileceğini ama gerçekleştirilmesi için seçimlerden sonraki gücümüzü görmek gerektiğini düşünüyoruz.”

'TÜRK TİPİ OLMAZ'

"Check-balansta başkan bütün yetkilerini kullanırken, bazen bunların kongreden geçmesi de gerekebilir. Oralarda da anayasa mahkemeleri bazı yetkiler konusunda anayasal denetim yapabilir. Yapacağımız işin alaturka olmaması lazım, alafranga olması lazım. Alafrangadan kastım, yani Batı’yı motamot taklit etmek vesaire değil, bu sistemler hangi ülkede başarıyla yürüyorsa sistemi birbirinden koparmamak lazım.

Şimdi şöyle bir çelişkiden bahsedilebilir; ‘Halkın yüzde 52 oyunu birinci turda almış bir cumhurbaşkanı var. Adeta ilan edilmemiş bir başkanlık gibidir.’ İyi ama, Anayasa’da yazılı olan 102, 103, 104. maddelerinde cumhurbaşkanına tanınan yetkiler Meclis’ten seçilen cumhurbaşkanının yetkilerinin aynısı… Seçilme modeli değişti ama yetkiler konusunda değişiklik olmadı.

'YETKİLERİ BAŞKAN GİBİ KULLANIYOR'

"Bugün cumhurbaşkanının geçmişten bu yana, yani 82 Anayasası var olduğu müddetçe yargıya ait yetkileri var, yürütmeye ait yetkileri var ve yasamaya ait yetkileri var. Pek çok atamalar yapabiliyor, pek çok kararlar da alabiliyor. ‘Bu yetkiler varken sen bu başkanlık sistemini düşünemezsin’ demek -eğer bu bir çelişkiyse- bu çelişkinin sorumlusu biz değiliz. Anayasa’ya göre seçilen, Anayasa’da var olan yetkileri de bir başkan gibi kullanmaya çalışan, ‘ben farklı bir cumhurbaşkanı olacağım’ diyen birisi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda oturuyor."