Ermeni Patrikhanesi Ruhaniler Genel Meclisi, Başepiskopos Aram Ateşyan’ın resmi imza yetkilerini elinden aldı.

Türkiye Ermenileri Ruhaniler Genel Meclisi, 26 Temmuz Çarşamba günü bir araya geldi. Ruhaniler Genel Meclisi, Başespikops Aram Ateşyan’ın imza yetkilerinin elinden alınmasını görüştü.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada Ateşyan’ın resmi imza yetkilerinin elinden alındığı ve yetkilerin Değabah Bekçiyan’a devredildiği duyuruldu.

Agos’un haberine göre, Ruhaniler Genel Meclisi’nin yaptığı açıklama şöyle:

“26 Temmuz Çarşamba günü saat 10’da Patrikhane salonunda toplanan Ruhaniler Genel Meclisi, Patrikhane adına imza yetkisinin Patriklik Kaymakamı Başepiskopos Karekin Bekçiyan’a ait olduğunu oy birliği ile kararlaştırdı.Başepiskopos Karekin Bekçiyan’ın riyasetinde yapılan toplantıya Başrahip Yeğişe Uçkunyan başkanlık ederken, divan kâtipliğine ise Peder Dırtad Uzunyan getirildi.

Toplantı kararlarına göre bundan böyle resmi merciler ve bankalar karşısında tek imza yetkisi Patriklik Kaymakamı Karekin Başepiskopos Bekçiyan’a ait olacak.”

Bu kararın ardından Patrikhane’yle ilgili resmi işlemleri yürütmesi Değabah Bekçiyan’a geçmiş oldu. Patrikhane’nin banka hesaplarıyla ilgili yetkiler de Değabah Bekçiyan’a devredilmiş oldu.

Başespikopos Aram Ateşyan’ın Patrikhane adına işlem yapma yetkisi kalmadı.

Değabah seçiminin ardından, Başepiskopos Aram Ateşyan, ‘Patrik Genel Vekili’ unvanından istifa etmemiş, görevlerini Bekçiyan’a devretmeyi reddetmişti. Ruhaniler Genel Meclisi, 28 Haziran’da yaptığı toplantıda Ateşyan’ın Patrik Genel Vekilliği görevine son vermiş, bu görevin kendisine tanıdığı tüm yetki ve sorumlulukları da sonlandırmıştı.