Antikapitalist Müslümanlar, Sevag Şahin Balıkçı'nın ölümüne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Balıkçı'nın ölümünün, Türkiye' deki Ermeni sorununun, asimilasyonun ve tehcirin hala devam ettiğinin kanıtı olduğunun söylendiği açıklamada, "İttihatçı anlayışın hala egemen olduğu statükonun, Kemalizm’in ve hatta değişen konjöktürle neo-kemalizmin kalesi olan TSK'da yaşanan bu olay; bu zihniyetin dışa vurumlarından biridir," denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Sevag Şahin Balıkçı'nın Ölümü Türkiye' de ki Ermeni sorununun, asimilasyonun ve hatta tehcirin hala devam ettiğinin kanıtıdır.

İttihatçı anlayışın hala egemen olduğu statükonun, kemalizm’in ve hatta değişen konjöktürle neo-kemalizmin kalesi olan TSK'da yaşanan bu olay; bu zihniyetin dışa vurumlarından biridir.

Zorla, zorunlu askerlik görevini Batman'da ifa eden Sevag başka bir askerin kurşunuyla, şahitlerinde ifadeleriyle kasten öldürülmüş fakat olay kaza süsüyle hasıraltı edilmeye çalışılmıştır.

Öğrencilerin, askerlerin kaza kurşunlarıyla öldürülmesi ve yine askerlerin kendi kendilerini astıkları iddiaları yahut askerlerin gerçekten kendini asması Türkiye Cumhuriyetin'in kolluk kuvvetlerinin sosyolojik ve psikolojik travmalarını gözler önüne sermektedir.

Polislerin 'kazara silah ateşlendi' savunmasını ezberlemesi Devletin halini gözler önüne sererken TSK’ da kullanılan 'eğitim zayiatı' kavramı Hak, adalet ve özgürlük açısından Sözde değil Özde bir soykırımdır.

Ermenilerin nitelik ve nicelik olarak soykırıma uğramaya başladığı 24 Nisan tarihinde öldürülen Sevag bu düşüncenin yıkılmasının aktörlerinden olacaktır.

Yasada görevi 'Ülkeyi Dış ve iç düşmanlardan korumak' olan TSK'ya söylemek istediğimiz. İç düşmanlar Ermeniler, Kürtler, Aleviler, Komünistler, Müslümanlar ya da bu halkın kendisi değil: Sizin Temsil ettiğiniz Zihniyettir...

Ermeni halkının son günlerde yaşadığı saldırıları bizler kendimize yapılmış sayıyoruz, Yeryüzünde fesat çıkaranları Yaratıcının sözleriyle uyarıyoruz; Yine göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu da O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için nice ibretler vardır.(Rum suresi 22. ayet)

Hak ve adalet yerini buluncaya kadar

ALLAH, EKMEK, ÖZGÜRLÜK!"