Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında rüşvet alındığı yönündeki ihbara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; hakkında gözaltı kararı verilen 33 kişiden 32'si gözaltına alındı.

Soruşturma; Ankara Barosuna kayıtlı avukatlar, avukat stajyeri, avukat katibi ile suçtan zarar gören diğer kişilerin müracaat ve şikayetlerinde, icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memuru tarafından rüşvet istenip alındığının ihbarıyla başlatıldı.

5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 135, 140 maddeleri uyarınca kişilerin telekomünikasyon yoluyla iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, teknik takip, ses ve görüntülerin kayda alınması işlemleri muvacehesinde rüşvet almak ve rüşvet vermek, rüşvet suçuna aracılık etmek, nüfuz ticareti, yedieminlik görevini suistimal, görevi kötüye kullanmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

33 kişiden 32'sinin gözaltına alındığı öğrenildi.