Ankara Tabip Odası (ATO), "24 Nisan 2020 tarihi itibariyle Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyid edilen Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısı 175'e yükselmiştir." açıklamasını yaptı.

ATO, Ankara’da bir kamu hastanesinde PCR testleri pozitif olan 42 sağlık çalışanına da tanı konduğunu belirtti.

Açıklamada virüs kapan aile hekimi ve uzman doktor sayısı 50 olarak belirtilirken diğer sayılar ise şöyle duyuruldu: