Ankara Barosu çoklu baro düzenlemesine dava açtı

Ankara Barosu, çoklu baro düzenlemesinin iptali için Danıştay Başkanlığına başvurdu

Güncel 10.09.2020 - 22:32 10.09.2020 - 22:32

Ankara Barosu, çoklu baro düzenlemesinin Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle Türkiye Barolar Birliğine dava açtı.

Danıştay Başkanlığına yapılan başvuru ile yürütmenin durdurulması ve iptali istendi.

Danıştay 8. Daireye yapılan başvuruda, “TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 28.,29.,30.,31.,32. Maddeleri yetki, şekil, sebep, konu maksat yönlerinden hukuka ve Anayasaya aykırı olduğu vurgulandı.

Açılan davada yönetmeliğin dayanağı olan ve Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yaparak çoklu baro düzenlemesi ile baroların kamusallık niteliğine zarar veren yasal düzenlemenin açıkça Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle iptali için dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talep edildi.

Kaynak: Evrensel

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@