Ankara 1 Mayıs Bileşenleri, Ankara’nın 1 Mayıs programını basın açıklamasıyla duyurdu.

İşçilerin dayatılan sefalet ücretlerine, düşük zamlara, keyfi işten atmalara ve sendikal örgütlenmeye yönelen saldırılara karşı direnişle cevap verdiğini söyleyen DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, "Emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana olan herkesi 1 Mayıs saat 14.00’da Tandoğan Meydanı'nda buluşmaya çağırıyoruz" dedi.

Mülkiyeliler Birliğinde yapılan açıklamada konuşan DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, 1 Mayıs’a sayılı günler kala Ankara’da ve ülkenin dört bir yanında işçilerin ve emekçilerin hakları ve gelecekleri için direndiğini söyledi.

İşçilerin dayatılan sefalet ücretlerine, düşük zamlara, keyfi işten atmalara ve sendikal örgütlenmeye yönelen saldırılara karşı direnişle cevap verdiğini söyleyen Görgün, "Ucuz emek, yağmalanan doğa, talan edilen kentlerle toplumun işini, aşını geçimini ve sağlığını korumakta her geçen gün daha fazla zorlandığı zor günlerden geçiyoruz. Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla, salgınla mücadele ederken ülkemizin tüm kaynakları bir avuç ayrıcalıklı zümre ve patronlar için seferber edilmekte. Geçinmeye, haksızlıklara, taleplerimize yönelik feryatlar baskı, şiddet, sansür ve zor ile bastırılmak isteniyor. Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes, işçiler, emekçiler, kamu emekçileri, mühendisler, mimarlar, hekimler, avukatlar, aydınlar, akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar, Kürtler, Aleviler, LGBTİQ+ bireyler, gençler, çiftçiler, emekliler ve kadınlar bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyor” dedi.

"İNSANCA YAŞAMAK İÇİN ÇARE BİRLİKTE MÜCADELE"

“İşçi sınıfı ve emekçilerin sermaye düzenine karşı birleşik mücadelesini büyütmek, sınıf mücadelesinin önündeki her türlü engeli ortadan kaldırmak ve direnişleri büyütmek, daha da örgütlü hâle getirmek, birleştirmek, yaygınlaştırmak için, kitlesel, coşkulu, bir 1 Mayıs’ı örgütleme görevi omuzlarımızdadır” diyen Görgün,  insanca yaşamak için çaresiz olmadığının, çarenin dayanışmayla birlikte mücadelede olduğunun altını çizdi.

Yeni bir yaşam ve düzenin mümkün olduğunu söyleyen Görgün şöyle devam etti:

"Yoksullaşanlar, ezilenler, haksızlığa uğrayanlar, iradesi yok sayılanlar bu düzeni birlikte değiştirecekler. Ülke ve dünya emekçilerinin insanca yaşayabilecekleri savaşsız ve sömürüsüz bir düzeni inşa etmek hepimizin görevidir. Savaşlara karşı çıkmak, tüm insanlar için ve bütün bir dünya için barışı savunmak; sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız bir dünya kurmak hepimizin görevidir. 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’ne giderken birlikte değiştirme irademizi omuz omuza, işyeri işyeri, sokak sokak, meydan meydan örgütleyeceğimizi, dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de ve Ankara’da da emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana olan herkesi 1 Mayıs saat 14.00’da Tandoğan Meydanı'nda buluşmaya çağırıyoruz. Türkülerimizle, halaylarımızla, taleplerimizle, umutlarımızla 1 Mayıs’ta Tandoğan Meydanı’nda buluşuyoruz. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın Sınıf Dayanışması!”

Kaynak: Evrensel