Ali İsmail Korkmaz davasını takip eden avukatlardan oluşan Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu, 5 Temmuz’da Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucları için basın açıklaması yapacağı gerekçesiyle baro yönetim kurulu tarafından görevden alındı.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre Ali İsmail Korkmaz davasını takip eden Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu’nun 11 Temmuz’da yaptığı toplantıda alınan kararda, baro yönetiminin son zamanlarda yargıdaki dönüşüm, avukatlık yasa tasarısı ve diğer hukuk ihlallerine karşı yapılması planlanan basın açıklamalarına izin vermediği belirtildi.

İzin vermeme kararlarının baro yönetim kurulu üyelerince gerekçe açıklanmadan ve sözlü bildirildiği anlatılan kararda, ‘bu durumun, yönetim kurulunun İnsan Hakları Komisyonu’nu vesayet altına alarak, baronun katılımcı demokratik ve çoğulcu yapısına zarar verdiği, komisyonun kuruluş amacına ve faaliyetlerine gölge düşürerek çalışamaz hale getirdiği’ belirtildi.

Baro yönetimine bu durumu bildirerek yapılacak etkinliklerin vesayet engeline takılmadan, karşılıklı işbirliği çerçevesinde yapılmasına karar veren komisyon, Büyükada’da insan hakları savunucularının hukuka aykırı şekilde gözaltına alınmaları ve savunma imkanlarından yoksun bırakılmalarına karşı da basın açıklaması yapılmasına karar verdi.

Komisyonun kararının ardından toplanan baro yönetim kurulu, komisyon üyelerinin görevden alınmasına karar verdi.

Yönetim kurulunun kararında, Barolar Birliği meslek kurallarına ve Eskişehir Barosu Komisyonları Çalışma Yönergesi’ne aykırı faaliyetleri olduğu ileri sürülen İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin görevlerinin. ‘bir daha aynı komisyonda görev almamak kaydıyla sona erdirilmesine’ karar verildi.

Yönetim kurulu kararına dayanak olarak gösterilen Avukatlık Meslek Kurulları’nın beşinci maddesinde “Avukat, yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında avukat, hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır” hükmü yer alıyor.