Cemevlerine ‘Kültür Merkezi’ statüsü verileceği, dedelere maaş ödeneceği iddialarına Alevilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Cemevlerine ‘Kültür Merkezi’ statüsü verilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Aleviler, “Cemevlerinin ibadethane statüsüne girmesi Türkiye’de aslında devrim gibi bir şey olur. İnançsal bazda Aleviliği tamamen tanımış olursunuz. Bu AKP’den beklenecek bir adım değil. Vaatler asimilasyon politikasının yeni bir aşaması” değerlendirmesinde bulundular.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Abdülkadir Selvi, hükümetin üç madde üzerinde bir çalışma yaptığını yazarak, “Cemevlerinin ibadethane sayılması talepleri söz konusu. Ama kabinedeki eğilim cemevlerinin ‘Kültür Merkezi’ statüsüne kavuşturulması yönünde” dedi.

Selvi ayrıca, dedelere maaş bağlanması, cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanmasının düşünüldüğünü de söyledi.

Selvi’nin bu iddialarına Alevilerden tepki gelmeye devam ediyor.

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Aydın Deniz, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) eski yöneticisi ve Yazar Erdal Yıldırım ve PSAKD Ataşehir Şube Başkanı Gülsev Kaya, daha önce birçok kez çalıştaylar, toplantılar vs. yapıldığını ve Alevi toplumunun kendi taleplerini ortaya koyduklarını belirterek, bugüne kadar bunlarla ilgili iktidarın hiçbir somut adım atmadığını ve bu vaatlerin asimilasyon politikalarının yeni bir aşaması olduğunu ifade etti.

“CEMEVLERİNİN İBADETHANE STATÜSÜNE GİRMESİ, ALEVİLİĞİ TAMAMEN TANIMAK DEMEK OLUR”

PİRHA’dan Melis Ciddioğlu-Barış Kop’un haberine göre, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Aydın Deniz, konuya ilişkin iktidarın samimi olmadığını ve bu yapılanların seçim yatırımı olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:

“Çalışmalar yasal düzenleme boyutunda değil daha çok seçime yönelik yatırım niyetli okuyorduk. Selvi’nin yazısıyla beraber yasal düzenlemeler getirilmesi aslında AKP’nin bugüne kadar yapmadığı ve yapacağını öngörmediğimiz bir adım olarak görüyoruz. Yasal düzenlemeleri Alevi kurumlarının, kanaat önderlerinin rızaları veya talepleri doğrultusunda yapması gerekirken; Türkiye’de hakim inancın bakış açısıyla yapmalarını çok yadırgamıyoruz. Cemlerinin ibadethane statüsünde değil, kültür merkezleri statüsünde değerlendirmelerini aslında çok yadırgamıyorum. Bizim kabul edeceğimiz bir durum değil. Cemevlerinin ibadethane statüsüne girmesi Türkiye’de aslında devrim gibi bir şey olur. İnançsal bazda Aleviliği tamamen tanımış oluyorsunuz. AKP’den beklenecek çok büyük bir adım olurdu. Önerilere şaşırmamakla beraber Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği olarak da kabul edebileceğimiz bir şey değil.”

“ASİMİLASYONU MAAŞ ÜZERİNDEN YASALLAŞTIRMAK İSTİYORLAR”

Dedelerin maaşa bağlanmasının devletin memuru yapılmak istenen bir dede anlayışının yasallaştırması demek olduğunu ve bu durumun çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) eski yöneticisi ve Yazar Erdal Yıldırım ise şunları kaydetti:

“Öncelikle bu iktidarın hiçbir vaadinin samimiyetine güvenmiyorum. Samimi olamazlar. Geçmişte de sayısız kez Aleviler ve başka toplumsal kesimlerle ilgili çalıştaylar, açılımlar yaptılar. Bu süreçte Alevi toplumu kendi taleplerini ortaya koydular. Bugüne kadar bunlarla ilgili bu iktidar ve bu zihniyet bir tek olumlu bir karar almadı. Bu anlamıyla da şimdikinde de olumlu bir şey görmüyorum. Bu vaatler bana göre asimilasyon politikalarının yeni bir aşamasıdır. Son süreçte oldukça yıpranan iktidarın bir başka karşı atağı olarak görüyorum.

Kültür merkezi olsun diyorlar. Kültür merkezi kulağa hoş geliyor. Ama bunun da Alevi toplumunun talepleriyle birebir örtüşmediğini görüyoruz. Alevilerin cem dedikleri, cem yapılan yerde, köylerdeki evlerde yapılan cemlerde politika, kültür, sosyal meseleler konuşulur. Orada yaşamın içindeki bütün meseleler konuşulurdu. Kültür merkezi ile belki başka bir oyunun peşindeler. Alevi kamuoyunu bir müddet bununla oyalamak isteniyor.

‘ASIL TEHLİKE DEDELERİN MAAŞA BAĞLANMASI’

Elektrik ve su faturaları konusu ise basit bir düzenlemenin işidir. Aleviler de bu ülkede vergi veriyor. Bu ülkede hiçbir zaman laik olmayan devlet burada eğer bir iş yapacaksa çok basit bir düzenlemeler ile bunu halledebilirler. Diğer inançlara ait ibadethanelerde nasıl bir uygulama varsa cemevlerinde de aynısı yapılır. Asıl tehlike dedelerin maaşa bağlanması. Gri pasaportlu dedeler vardı. Diyanet’te temsil edilmeyi isteyenler vardı. Posta oturtulan valiler oldu. Belediye başkanları, Alevi kurum başkanlarını kürsülerden indirmeye kalktı. Dedelerin maaşa bağlanması demek devletin memuru yapılmak istenen bir dede anlayışının yasallaştırması demektir. Bu çok tehlikelidir. Onlar o saatten sonra dede veya pir olmazlar, devletin birer memuru olurlar. Onların bir müdürü olur, onların amiri olur.

‘ASİMİLASYON BİR MAAŞ ÜZERİNDEN YASALLAŞTIRMAK İSTENİYOR’

Diyanet’e ve devlete bağlı olan hiçbir memur hiçbir zaman dede veya pir olamaz. Asimilasyonun bir maaş üzerinden yasallaştırması demektir. Bu vaade kananlarla belli ki bir takım görüşmeler yapılmış. Umarım yanılıyorumdur. Sanki gizli bazı anlaşmalar yapılmış ki; cemevlerinin statüsünden vazgeçilmiş, kültür merkezi statüsü kabul edilmiş. Bu süreç çok tehlikeli. Alevi örgütleri ve toplumu hukuki olarak gerekli tepkisini mutlaka ortaya koymalıdır. Selvi’nin yazısında yer alan üç madde aldatmacadan ibarettir. Kendi ibadet yerlerimizi kültür merkezi ve cemevi olarak bugüne getirdiğimiz gibi bundan sonra da götürürüz. Onların illa bir don ve isim biçmesine gerek yoktur.”

‘CEMEVLERİMİZ ZATEN KÜLTÜR MERKEZİDİR’

PSAKD Ataşehir Şube Başkanı Gülsev Kaya, hükümetin yapmak istediklerinin Alevilerin taleplerine karşılık gelmediğini ve Alevi kamuoyunda suni gündem yaratılmak istendiğini ifade ederek, “Üç başlık altında Aleviler ile ilgilendiği yönündeki suni gündem Alevi örgütlerinin de Alevilerin de gündemi değildir, olmamalıdır” dedi.

Gülsev Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Egemenler açısından her kriz döneminde sanki yeni ortaya çıkmış bir durum gibi, kendileri de çözüm üretmek istiyor gibi Alevileri, örgütlerini ve taleplerini tartışmaları tartışırken bütün hafızasını ve hafızamızı silmek temel politika olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Selvi’nin açıklaması bundan daha fazla bir anlam teşkil etmemektedir. AHİM kararları ile de onaylanmış olan cemevlerinin ibadethane statüsünün gereği yapılmalıdır. Cemevlerine dair söz hakkı orada hizmetini alan oraya inananlara aittir.

‘EŞİT YURTTAŞLIĞIN GEREĞİ HİZMET ALMAK ANAYASAL HAKTIR’

Eşit yurttaşlığın gereği hizmet almak anayasal haktır. Dedelere maaş, bina yapmak vs. Yardım adı altında yapılmak istenen ise hep bildiğimiz yöntemler. Dün Cem Vakfı eliyle yapılmak istenen bugün başka yollardan tekrar ediyor Alevilerin ve Alevi örgütlerinin gündemi ortaklaşılan 5 temel talebin; emek, demokrasi, hak ve özgürlükler mücadelesi yürüten tüm güçlerle birleşmesi, örgütlenmesi ve mücadelesi için çalışmak olmalıdır. Tarihin hiç bir döneminde haklar durup dururken halkın yararına olacak şekilde verilmemiştir, her dönem mücadele ile kazanılmıştır.”

 ‘KAZANILMIŞ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI İÇİN MÜCADELE ETMELİYİZ’

Kaya, cemevlerinin ibadethane olarak AHİM tarafından kabul edilmesi kazanılmış bir hak olduğuna dikkat çekerek, “Bugün yapılması gereken bu kararı uygulanır kılmak için mücadele etmektir, gündemimiz bu olmalıdır. Kültür merkezi ibaresi de zaten Alevilere ait bir yapıdır. Cemevlerimiz zaten kültür merkezidir çünkü pirlerimiz ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diye belirlemiş, kuşun, kurdun, börtü böceğin, havanın, suyun da hakkı vardır diye saygı duymuştur. Aleviler cemevleri ibadethanemizdir demiştir ve onlarca yıldır da bu ibadethanelerde hizmet almakta hizmet vermektedir. Gerisi Alevi olanlara ait değildir, devletin Alevisi olma yolunda kapılara kul olanlar, bu oyuna gelenler Alevi vicdanında düşkündür artık” ifadelerine yer verdi.