Hacı Bektaş Veli Dergâhı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy’un Cumhurbaşkanlığı seçiminde beklentilerini sıraladı.

Postnişin yaptığı açıklamada "Alevi-Bektaşi-Kızılbaş toplumunun her bireyi, cumhurbaşkanlığı seçimindeki kararını, kendilerine “Kim olsun?” sorusunu sorarak değil, “Bir cumhurbaşkanından biz ne bekliyoruz?” sorusunu sorarak verecektir" denildi.

Hacı Bektaş Veli Dergâhı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 

İlk kez halk tarafından seçilecek Cumhurbaşkanlığı için adaylar belli oldu ve hiç vakit geçirmeden seçim kampanyasına başladılar. Alevi toplumundan oy alamayacağını bilen aday bir yoldan, Alevi toplumundan oy almaya niyetli adaylar ise farklı yollardan kampanyalarına Alevi toplumunun önüne çıkarak başladılar.

Alevi-Bektaşi-Kızılbaş toplumunun her bireyi, cumhurbaşkanlığı seçimindeki kararını, kendilerine “Kim olsun?” sorusunu sorarak değil, “Bir cumhurbaşkanından biz ne bekliyoruz?” sorusunu sorarak verecektir.

Alevi-Bektaşi-Kızılbaş toplumu, bir cumhurbaşkanından en azından başında bulunacağı devletin tüm kurumlarıyla,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, din, inanç, ırk, milliyet, dil, cinsiyet temelinde hiçbir ayrım ve ayrımcılık yapmadan Eşit Yurttaşlar olarak davranmasına,

Başta yaşama hakkı olmak üzere, inanç ve örgütlenme özgürlüğüne, tüm İnsan Hak ve Özgürlüklerine saygı gösterilmesine;

Tüm azınlıklara ve inançlara karşı Hukukun Üstünlüğü ilkesini gözetmesine ve bu çerçevede idari kararlarla konmuş yasakların kaldırılmasına ve gasp edilmiş tarihsel vakıf mallarının sahiplerine geri verilmesine;

Devlet Eğitim Kurumlarında zorunlu din dersleri ile devlet Sünniliği öğretilmesine son verilmesini; en basit toplumsal bilim derslerinin, tarih ve coğrafyanın bile ırkçı-milliyetçi-dinci zorlamalarla çarpıtılmasına son verilmesine;

Anayasamızın laiklik ilkesini hayata geçirmek üzere, Diyanet İşleri Başkanlığının kaldırılmasına, dini kurumlara bütçeden fon ayrılmasına son verilmesine;

Osmanlı artığı merkeziyetçi yapısını daha da güçlendirmek yerine, modern demokrasilerdeki yerinden yönetim ilkesini uygulamaya geçirerek, seçilmiş yerel yönetimlerle seçilmemiş-atanmış yöneticiliğin ortadan kaldırılmasına hizmet etmesini beklemektedir.
Görüleceği gibi cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle bir kez daha dile getirdiğimiz bu beklentiler, Kızılbaş-Alevi-Bektaşi toplumunun yıllardır dile getirdiği istemlerden başka bir şey değildir. Bu istemlerimizi ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz.