Aksoy Araştırma tarafından yapılan ‘Türkiye Monitörü’ araştırması sonuçlarına göre; “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 14,3’ü “kararsız olduğunu”, “belirtmek istemediğini” ya da “oy kullanmayı düşünmediğini” söyleyerek yanıt verdi. Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 39,8 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 41,1 oldu. Ankette sorulan 'Milletvekilliği seçimini hangi ittifak kazanır?' sorusuna büyük oranda Millet İttifakı yanıtı verildi.

Türkiye Monitörü Araştırması’nda, katılımcılara "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna yanıtlar alındı. Araştırmaya katılanların yüzde 50,5’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamadığını belirtirken, sadece yüzde 32,8’i onayladığını belirtti. Katılımcıların yüzde 16,7’si ise kararsızım cevabını verdi. AK Parti seçmeninin yüzde 65,7’si Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onayladığını ifade ederken, Cumhur İttifakı’nın diğer bileşeni olan MHP seçmeninin sadece yüzde 39,2’si Erdoğan’ın tarzını onayladığını dile getirdi.

Türkiye Monitörü araştırmasında partilere yönelik oy verme tutumları da soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 54,9,’u AK Parti için “asla oy vermem” ve “oy vermem” yanıtını verdi. MHP için aynı soru sorulduğunda, araştırmaya katılanların yüzde 60,1’i “asla oy vermem” ve “oy vermem” dedi. Araştırma sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı’nın iki bileşeninin oy alabileceği seçmenin büyük ölçüde daralmış olması dikkat çekti.

Araştırmaya katılanlar “Referandumla gelen başkanlık sistemi sizce Türkiye için ne derece faydalı olmuştur?” sorusuna yüzde 55 ile “hiç yararlı olmadı” ve “yararlı olmadı” yanıtını verirken, “çok yararlı oldu” ve “yararlı oldu” diyenlerin oranı yüzde 25,3 seviyesinde kaldı. AK Parti seçmeninin yüzde 25’i başkanlık sistemi için “hiç yararlı olmadı” ve “yararlı olmadı” yanıtını verirken MHP seçmeninde bu oran yüzde 38,2 oldu. Cumhur İttifakı’nın bileşeni olan her iki siyasi parti seçmeni içinde başkanlık sisteminin “çok yararlı” veya “yararlı” olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 50’nin altında kaldı. 

Araştırma kapsamında sorulan “Sizce olası bir milletvekili seçiminde hangi ittifak daha çok oy alacaktır?” sorusuna katılımcıların yüzde 52,2’si “Millet İttifakı” yanıtını verirken, bu soruya “Cumhur İttifakı” diyenlerin oranı yüzde 47,8 seviyesinde kaldı. AK Parti seçmeninin yüzde 17,1’i MHP seçmeninin de yüzde 25,52’i parlamento seçimlerinde Millet İttifakı’nın daha çok oy olacağı görüşünü paylaştı.

Araştırmada yöneltilen “Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı siz olsaydınız öncelikle hangilerine yönelik çalışma yapardınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 60’ı “ekonominin iyileştirilmesi” yanıtını verdi. En çok yanıt alan ikinci seçenek ise yüzde 55,4 ile “işsizliğin çözümü” oldu.

Türkiye Monitörü araştırmasında seçmene partilerin hangi konuları daha çok gündeme getirdiği soruldu. Katılımcılar “Sizce AK Parti’nin gündeminde aşağıdakilerden hangileri daha çok yer almaktadır?” sorusuna ilk sırada yüzde 61,9 ile “Kanal İstanbul” yanıtını verdi. Kanal İstanbul’u yüzde 44 ile “HDP’nin kapatılması” cevabı takip etti. Araştırma sonuçlarına göre, kamuoyunun gündemi ile AK Parti’nin gündemi arasında farklılaşma var.

“Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarından 83 milyon kişiyle ilgili gerekli gördüğü tüm bilgilere ulaşma yetkisine onay vermiştir. Bu kararla ilgili hangisi sizin görüşünüzü daha çok yansıtmaktadır?” katılımcıların yüzde 71,5’i “Bu yetkinin verilmesi temel hak ve özgürlüklere aykırıdır” yanıtını verdi. “Bu yetkinin verilmesinde bir sakınca yoktur” diyenlerin oranı ise yüzde 28,5 seviyesinde kaldı. Araştırma sonuçlarında dikkat çeken bir diğer unsur ise, AK Parti seçmeninin yüzde 55,2’sinin, MHP seçmeninin ise yüzde 64,7’sinin, “Bu yetkinin verilmesi temel hak ve özgürlüklere aykırıdır” cevabını vermesi oldu.

Araştırma kapsamında yöneltilen “Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasını destekliyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 57,5’i “Evet destekliyorum” yanıtını verirken, “Hayır desteklemiyorum” diyenlerin oranı yüzde 22 olarak açıklandı. “Kararsızım” diyenlerin oranı ise yüzde 20,5 oldu. Araştırmada öne çıkan bir diğer çarpıcı sonuç ise, tüm siyasi parti seçmenlerinde AB üyeliğine desteğin yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşmesi oldu.