Türkiye Monitörü 2022 13. Hafta sayısında Türkiye gündeminde öne çıkan konular ve seçmenin oy tercihleri incelendi.

Mobil panelde 1067 kişi ile yapılan araştırmada Türkiye temsili cinsiyet, yaş, sosyoekonomik statü ve 24 Haziran 2018 milletvekili seçimi kotası uygulandı.

Türkiye Monitörü araştırmasında bu hafta öne çıkan konu başlıkları ekonomideki gelişmeler, Türkiye’de gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakereleri, Cumhurbaşkanı görev onayı ve seçmenin oy tercihleriydi.

Türkiye’nin en önemli sorununda yüzde 75,6 ile ekonomi geçen aylarda olduğu gibi bu ay da ilk sırada yer aldı. Adalet ise yüzde 10,4 ile sorun olarak nitelenen ikinci konu başlığıydı.

Geçen aylar ile kıyaslandığında seçmenin büyük bir çoğunluğu ekonomiyi sorun olarak görmeye devam etti.

Buna karşılık, adalet ve diğer başlıkları sorun olarak görenlerde düşüş yaşandı. Şubat ayında yüzde 21,4 olan diğer sorunlar Nisan ayına kadar yüzde 14’e, yüzde 15,6 olan adalet başlığı ise yüzde 10,4’e geriledi.

Parti bazında seçmenin görüşü incelendiğinde hayat pahalılığını kalıcı bir sorun olarak niteleyenlerin oranı yüzde 91,8 ile CHP’de en yüksekti.

Pahalılığı geçici bir sorun olarak görenlerin oranı ise AK Parti ve MHP gruplarında görece daha fazlaydı.

AK Parti seçmeninin yüzde 44,4’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 31,4’ü hayat pahalılığının geçici olduğunu ifade etti.

Araştırmaya katılanların %11,4’ü KDV uygulaması sonrasında fiyatların çok azalacağını/azalacağını ifade etti.

Fiyatların değişmeyeceğini veya aynı kalacağını niteleyen 3 puanını seçen katılımcı oranı ise %38,3’tü.

Buna karşılık seçmenin %50,2’si fiyatların önümüzdeki dönemde çok artacağını/artacağını ifade etti.

Fiyatların artacağını veya aynı kalacağını bekleyen seçmen oranı birlikte değerlendirildiğinde %88,5 gibi yüksek bir oranın KDV indiriminden sonuç beklemediği görüldü.

Araştırmaya katılanların yüzde 55’i Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görev yapışı tarzını onaylamadığını belirtti.

Görev yapış tarzını onaylayan katılımcıların oranı bu haftaki araştırmada yüzde 27,5, kararsız olan katılımcıların oranı ise yüzde 17,5’ti.

Katılımcıların yüzde 65,5’i 2023 seçimlerine kadar ekonominin bugünden çok daha kötü olacağını/kötü olacağını ifade etti.

Çok daha iyi olacağını/iyi olacağını belirtenlerin oranı yüzde 18,9’du. Parti bazında incelendiğinde seçimlere kadar ekonominin bugüne kadar çok kötü/kötü olacağını düşünenlerin oranı en fazla HDP’deydi.

HDP seçmeninin tamamı ekonominin 2023 seçimine kadar bugüne kadar çok kötü/kötü olacağını ifade etti. AKP seçmeninin yüzde 39,5’i, MHP seçmeninin ise yüzde 24,5’i ekonominin seçimlere kadar çok daha iyi olacağını/olacağını belirtti.

Rusya-Ukrayna görüşmelerinin bu hafta Türkiye’de yapılması seçmene önemsiz gelişme, normal gelişme ve önemli gelişme olarak üç seçenekte soruldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 47,9’u Türkiye’nin ev sahipliğini çok önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Katılımcıların yüzde 34,6’sı ev sahipliğini normal, %17,5’i ise önemsiz bir gelişme olarak değerlendirdi.

Müzakerelerde ev sahipliği yapılmasını önemli bir gelişme olarak değerlendiren seçmenin yüzde%65,7 ile en çok MHP’de olduğu görüldü. AKP seçmeni de yüzde 61 ile ev sahipliğini yüksek oranda önemli gören diğer bir seçmen grubuydu. Ev sahipliğini normal değerlendiren seçmen grubu yüzde 45,2 ile en çok CHP seçmeni oldu. Önemsiz değerlendirenlerin oranı is yüzde 31,5 ile en fazla HDP’deydi.