AKP, MHP ve BBP’nin imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan anayasa değişikliği teklifinde LGBTİ+ karşıtı madde de yer aldı. Teklifin gerekçesinde “Evlilik birliği medeniyet anlayışımıza göre ancak bir kadın ve bir erkeğin evliliğiyle kurulur” ifadelerine yer verildi.

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ve beraberindeki bazı milletvekilleri ‘başörtüsüne anayasal güvence’ teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. 

LGBTİ+’ları hedef alan tartışmalı ‘aile’ maddesinin de bulunduğu teklif 336 milletvekilinin imzasıyla sunulurken, Zengin açıklamasında, “Evlililik birliğinin bir kadın ve bir erkek arasında ikili bir müessese olduğunu ekliyoruz” dedi. 

Meclis’e sunulan teklif metninin genel gerekçesinde “Türk toplumunun temeli olan aile yapısını korumak ve aileye yönelik her türlü tehlike, tehdit, saldırı, çürüme ve sapkınlığa karşı tedbir almak devletin asli görevidir” dendi. 

EVLİLİK BİRLİĞİ

Teklifte, Anayasa’nın 41’inci maddesine “Evlilik birliği, ancak kadın ile erkeğin evlenmesi ile kurulabilir…” ibaresi ekleniyor. Böylece LGBTİ+’lar için zaten mümkün olmayan evlilik yolu, anayasal düzlemde de kapatılmış oluyor. 

Değişikliğin gerekçesindeyse şöyle dendi: “Maddeyle, yalnızca kadın ve erkek olmak üzere iki farklı cinsiyetten bireylerin birbiriyle evlenerek evlilik birliğini oluşturabileceği açıkça düzenlenmekle, bunun dışındaki hiçbir birlikteliğin evlilik birliği olarak kabul edilmeyeceği ve evlilik birliğinin eşler arasında yani kadın ve erkek arasında eşitliğe dayandığı kabul edilmiş olmaktadır. Böylece aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit ve saldırılar ile sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması amaçlanmaktadır.”

‘BAŞÖRTÜSÜ’ MADDESİ

Başörtüsüne ilişkin düzenleme içinse Anayasa’nın 24’üncü maddesine şu ibare ekleniyor:

“Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz. 

Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim öğretim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile hak ve hürriyetleri kullanmaktan veya kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz, suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tabii tutulamaz. Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir suretle engellememek kaydıyla, gerekli tedbirleri alabilir.”

Ayrıca, görev gereği üniforma gibi özel kıyafet giyilmesinin de başörtüsü takmaya engel olmayacağı da hükme bağlanıyor. 

Hülya Avşar’ın maketine uçan tekme attı Hülya Avşar’ın maketine uçan tekme attı

Kaynak: Diken