Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen "dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasa teklifi"  AKP ve MHP’nin ortak imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifle; internet haber siteleri süreli yayınlara dahil ediliyor. İnternet haber siteleri de ilanlardan faydalanabilecek. 'Yanıltıcı haber yayanlara' ilk kez yaptırım gelecek.

AKP-MHP'nin sunduğu teklifte dikkat çeken önemli değişiklikler şöyle:

İnternet haber siteleri de süreli yayın tanımı kapsamına yani 5187 sayılı basın kanunu kapsamına alınması öngörülüyor

İnternet haber sitelerinde bir içeriğin ilk sunum tarihi değiştirilmeyecek

İnternet haber siteleri Basın İlan Kurumu'na tebligat adreslerini sunmak zorunda... Amaç yayın yasaklarının hızlı ve etkin olarak tebliğini sağlamak

 İnternet haber sitelerinin "Teslim ve muhafaza yükümlülüğüne uymama" düzenlemesine ek olarak "teslim ve muhafaza yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet haber sitesi sorumlu müdürü" ibaresi ekleniyor.

Medya alanında faaliyet gösteren sendika ile kamu yararına faaliyette bulunduğu Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilen dernek ve vakıf yöneticilerine basın kartı verilebilecek

Türk Ceza Kanunu'na "Halk arasında endişe, korku ve panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bilgiyi yayma suçu giriyor. Bunu yapan kimse bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor

MHP'li Yıldız: Teklifle gerçek hayatta suç olan unsurlar internet ortamında da suç sayılacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 39 maddelik "Basın Kanunu'yla Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. 

Düzenlemenin, yalan haberi üretme ve yayma eyleminin vatandaşın gerçek bilgiye ulaşmasını engelleyen bir unsur olduğu konusundaki fikir birliği çerçevesinde hazırlandığını belirten Yıldız, teklifin temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında önleyici ve koruyucu tedbirler içerdiğini söylemişti. 

Yıldız, "Haber siteleri desteklenirken yayınlarını Basın Ahlak Yasası kapsamında yapmaları hedeflendi. Gerekli bir düzenlemeydi. İnsanların onuru ve haysiyeti, gerçek olmayan, yasa dışı içeriklerle berbat ediliyor. Teklifle gerçek hayatta suç olan unsurlar internet ortamında da suç sayılacak. Kişinin haber alma hürriyeti ve yalan haberle mücadeleyi önceleyerek hazırladığımız yasayı yarın Meclis'e sunmayı planlıyoruz" demişti. 

Teklifle internet haber sitelerinin de süreli yayınlar kapsamına alındığını ifade eden Yıldız, "Gazetelerde çalışanların haklarından onlar da faydalanacak. Aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmalarını amaçladık" açıklamasını yapmıştı.