Akdeniz Naturel Yaşam Derneği (NATURELDER) liderliğinde yürütülen “Kırsal Alanlarda Sivil Toplum Gelişimi Projesi” kapsamında tarım ve kırsal kalkınma alanında sivil toplumun yerel karar alma mekanizmalarına katılması için belediye kent konseylerinde tarım ve kırsal Kalkınma bölümleri kurulması ve sivil toplum kuruluşları ile ortak olarak çalışılması amacıyla Change.org üzerinden düzenlenen kampanyanın bir parçası olarak sivil toplumun politika ve karar alma süreçlerine katılımına dikkat çekmek amacıyla 7 Mart 2022 pazartesi günü bir etkinlik gerçekleştirdi.

Mersin, Yenişehir İlçesinde bulunan Gelincik Tepesi isimli noktada gerçekleşen etkinlikte, proje bayrakları ile birlikte klasik arabacılar şehir turu ve yamaç paraşütü gösterisi ilgi çekici organizasyonlar ile “Mersin İlinde Belediye Kent Konseylerinde Tarım ve Kırsal Kalkınma Bölümleri Kurulsun!” mesajı verildi.

Change.org Üzerinden Oluşturulan Kampanyaya Dikkat Çekildi

Uluslararası kampanya sitesi olan Change.org üzerinden başlatılan “Mersin İlinde Belediye Kent Konseylerinde Tarım ve Kırsal Kalkınma Bölümleri Kurulsun!” kampanyasına ve tarım ve kırsal kalkınma alanında sivil toplumun yerel karar alma mekanizmalarına katılması için belediye kent konseylerinde tarım ve kırsal Kalkınma bölümleri kurulması ve sivil toplum kuruluşları ile ortak olarak çalışılması gerektiğine daha fazla ilgi çekme amacı güden etkinlik 7 Mart 2022 tarihinde Mersin, Yenişehir İlçesi, Gelincik Tepesi’nde düzenlendi. Organizasyonda klasik araba şehir turu gösterileri ve yamaç paraşütü gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Bu sayede internet sitesi üzerinden açılan kampanyanın daha çok kişiye duyurulması ve amacına ulaşması, karar alıcıların dikkatinin çekilmesi mümkün olacak.

Yerel Karar Alma Mekanizmaları ile Ortak Hareket Edilecek

NATURELDER öncülüğünde gerçekleştirilen proje ile birlikte yerel karar alma mekanizmaları ile de ortak hareket edilecek. Kırsal Alanlarda Sivil Toplum Gelişimi Projesi, tarımsal alanda yabancı ot ile mücadele ve buna bağlı olarak gelişen yanlış ilaç kullanımına farkındalık oluşturarak, bu yabani otların mücadelesinde kültürel, mekanik ve biyolojik yolların kullanılmasını teşvik ediyor. Bu kapsamda Mersin’de bulunan sivil toplum kuruluşları, kent konseyleri ve Tarım Bakanlığı’na bağlı Zirai Yayım gibi organlarla diyalog kurularak, karar alma süreçlerinde etkin rol alması amaçlanıyor.

Avrupa Birliği Destekli Proje ile Tarımsal Farkındalık Oluşturuluyor

Kırsal Alanlarda Sivil Toplum Gelişimi Projesi, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı. Programın Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir. Sivil Toplum Destek Programı STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen bir hibe programıdır ve Sivil Toplum Destek Programının üçüncü döneminde verilen desteklerle STK’ların kurumsal kapasitesinin artırılması ve STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi; aktif vatandaşlık ve STK’ların karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi ve son olarak aktif vatandaşlık için yasal çerçevenin geliştirilmesi hedefleniyor.“

Bu bülten Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Akdeniz Naturel Yaşam Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir”