Bursa'da Renault fabrikasında başlayarak kısa sürede yayılan işçi eylemine akademisyen ve aydınlardan destek geldi. 100'ün üzerinde öğretim üyesi işçilere destek amacıyla ortak imzalı bir bildiri yayınladı.

Açıklamada, metal işçilerin eyleminin ILO ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına göre bir hak ve hukuka uygun olduğu hatırlatılarak "Hak arayan işçinin eylemine yasa dışı demek keyfiliktir" dendi.

İşçilere destek için Bursa’ya giden akademisyenler, bugün saat 15.30’da Bursa TMMOB’da bir basın toplantısı düzenleyerek desteklerini açıklayacak.

Yayınlanan destek açıklaması ile imzalayan akademisyen ve aydınlar şöyle:

Bir haftadır Bursa’da metal fabrikaları kaynıyor. Renault işçilerinin başlattığı direniş önce TOFAŞ’a, sonra da diğer fabrikalara yayıldı. Türk Metal-MESS grup toplu iş sözleşmesinin kapsamında olan diğer işletmelerdeki işçilerin Renault işçilerine desteğiyle genişleyen eylemlerin daha da yayılacağı görülüyor.

Renault işçileri üyesi oldukları Türk Metal Sendikası’nın MESS ile anlaşarak şimdiye dek iki yıllık imzalanan toplu sözleşmenin üç yıla çıkarılmasına; düşük ücretlere; işten atmalara; sendikal bürokrasiye karşı çıkarak toplu iş sözleşmenin revize edilmesini sağlamak ve kendi temsilcilerini kendileri seçmek istedikleri için eyleme geçtiler. Binlerce işçi Türk-Metal’den istifa etti ve direnişe katıldı.

İşverenlerin ve işçilerin istifa ettiği Türk-Metal Sendikası’nın ilk refleksi ise işçilerin taleplerini dikkate almak yerine direnişi yasadışı ilan etmek ve direnişçi işçileri işten atmakla tehdit etmek oldu. Bu iddialar gerçek dışıdır. Metal işçilerin eylemi hukuka uygundur. ILO ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına göre barışçıl toplu eylem ve iş bırakma haktır.

Hak arayan işçinin eylemine yasa dışı demek keyfiliktir. İşçilerin haklı ve meşru eylemleri yasadışı ilan edilemez. Hukuksuz olan, metal işçilerin sendikal özgürlüklerinin ihlal edilmesi, işçilerin temsilcilerini özgürce seçme haklarının engellenmesidir. Hukuksuz olan işçilerin grev hakkının “milli güvenlik” gibi gerekçelerin arkasına saklanılarak yasaklanmasıdır.

Metal işçileri düşük ücretlere, sendikal bürokrasiye karşı mücadele ederken, çalışma yaşamının baskıcı yasa ve kurumlardan arındırılarak, sendikal hak ve özgürlüklerin hayata geçirilmesi ve sendikaların birer işçi örgütü olarak yeniden inşası için de mücadele ediyorlar. Bu nedenle birkaç ay önce grevleri hükümet tarafından “milli güvenlik” bahanesiyle yasaklanan bütün metal işçilerinin kalbi Bursa’daki metal işçileri ile atıyor. Renault ve TOFAŞ işçileri kazanırsa bütün metal işçileri kazanacak.

Ama daha önemlisi işçiler bu direniş ile taleplerini kazanırlarsa hepimiz kazanacağız. Kendi kaderlerini belirleme cüretini göstererek direnişe geçen işçiler ekmek, demokrasi ve onurları için mücadele ediyor.

Metal işçisinin taleplerinin bir an önce karşılanmasını biz de talep ediyor ve başta Renault olmak üzere bütün metal işçilerinin haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.

İMZALAYANLAR

Prof. Dr. Adalet Alada Bayramoğlu
Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse
Prof. Dr. Ahmet Öncü
Prof. Dr. Ahmet Tonak
Prof. Dr. Aytekin Polat
Prof. Dr. Beyza Üstün
Prof. Dr. Cem Terzi
Prof. Dr. Dinç Alada
Prof. Dr. Fuat Ercan
Prof. Dr. Gencay Gürsoy
Prof. Dr. Gülhan Türkay
Prof. Dr. Hakan Mıhcı
Prof. Dr. Hakan Ongan
Prof. Dr. Işıl Çakan Hacıibrahimoğlu
Prof. Dr. Işıl Ünal
Prof. Dr. İlhan Özgüneş
Prof. Dr. İrfan Açıkgöz
Prof. Dr. İzzettin Önder
Prof. Dr. Kadriye Akgün Dar
Prof. Dr. Korkut Boratav
Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu
Prof. Dr. Mehmet Tevfik Özcan
Prof. Dr. Mehmet Türkay
Prof. Dr. Melih İnal
Prof. Dr. Metin Özuğurlu
Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan
Prof. Dr. Mustafa Özer
Prof. Dr. Nilay Etiler
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu
Prof. Dr. Özgür Kasapçopur
Prof. Dr. Raşit Tükel
Prof. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu
Prof. Dr. Sinan Adıyaman
Prof. Dr. Şahika Yüksel
Prof. Dr. Tahsin Yeşildere
Prof. Dr. Tülay Erkan
Prof. Dr. Yeşim Edis
Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan
Prof. Dr. Zelal Ekinci
Doç. Dr. A. Deniz Morva Kablamacı
Doç. Dr. Alper Dizdar
Doç. Dr. Aynur Özuğurlu
Doç. Dr. Ayşen Uysal
Doç. Dr. Aziz Çelik
Doç. Dr. Benan Eres
Doç. Dr. Burak Gürel
Doç. Dr. Burcu Yakut Çakar
Doç. Dr. Galip Yalman
Doç. Dr. İlhan Karataş
Doç. Dr. İsmail Şiriner
Doç. Dr. Muammer Kaymak
Doç. Dr. Murat Birdal
Doç. Dr. Murat Emeksiz
Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun
Doç. Dr. Nilgün Erdem
Doç. Dr. Nilgün Tunçcan Ongan
Doç. Dr. Özgür Öztürk
Doç. Dr. Özlem Özkan
Doç. Dr. Pınar Bedirhanoğlu
Doç. Dr. Seçkin Özsoy
Doç. Dr. Sibel Özbudun
Doç. Dr. Sinan Alçın
Doç. Dr. Tezcan Durna
Doç. Dr. Veli Polat
Doç. Dr. Yasemin Özgün
Doç. Dr. Yücel Terzibaşoğlu
Doç. Dr. Zeynep Erk Emeksiz
Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Akalın
Yrd. Doç. Dr. Bülent Yücel
Yrd. Doç. Dr. Cemil Boyraz
Yrd. Doç.Dr. Cengiz Ekiz
Yrd. Doç.Dr. Deniz Yıldırım
Yrd. Doç.Dr. Ersan Güray
Yrd. Doç.Dr. Esra Arcan
Yrd. Doç.Dr. Esra Mungan
Yrd. Doç.Dr. Evren Haspolat
Yrd. Doç.Dr. Fuat Güllüpınar
Yrd. Doç.Dr. Haydar Uncu
Yrd. Doç.Dr. Kıvılcım Turanlı Yücel
Yrd. Doç.Dr. Kurtar Tanyılmaz
Yrd. Doç.Dr. Lütfiye Bozdağ
Yrd. Doç.Dr. Mahmut Hakan Koçak
Yrd. Doç.Dr. Mehmet Penpecioğlu
Yrd. Doç.Dr. Mehmet Sinan Birdal
Yrd. Doç.Dr. Meltem Kayıran
Yrd. Doç.Dr. Meral Gürbüz
Yrd. Doç.Dr. Murat Koyuncu
Yrd. Doç.Dr. Mustafa Eren Arın
Yrd. Doç.Dr. Mustafa Görkem Doğan
Yrd. Doç.Dr. Mustafa Şener
Yrd. Doç.Dr. Nazan Üstündağ
Yrd. Doç.Dr. Nur Banu Kavaklı Birdal
Yrd. Doç.Dr. Onur Özgür
Yrd. Doç.Dr. Ozan Devrim Yay
Yrd. Doç.Dr. Özgün Biçer
Yrd. Doç.Dr. Özgür Mutlu Ulus
Yrd. Doç.Dr. Özgür Müftüoğlu
Yrd. Doç.Dr. Savaş Karabulut
Yrd. Doç.Dr. Sedat Acar
Yrd. Doç.Dr. Selim Temo
Yrd. Doç.Dr. Sergender Sezer
Yrd. Doç.Dr. Şerife Yıldız Akgül
Yrd. Doç.Dr. Tahir Emre Kalaycı
Yrd. Doç.Dr. Taylan Koç
Yrd. Doç.Dr. Tolga Tören
Yrd. Doç.Dr. Yavuz Yaşar
Yrd. Doç.Dr. Yonca Özdemir
Öğr. Gör. Dr. Ersin Vedat Elgür
Dr. Ali Özyurt
Dr. Alper Açık
Dr. Aydın Arı
Dr. Banu Can
Dr. Cenk Yiğiter
Dr. Çağla Karabağ Sarı
Dr. Ece Öztan
Dr. Ecehan Balta
Dr. Ergin Yıldızoğlu
Dr. Erkan Aydoğanoğlu
Dr. Gürel Tüzün
Dr. İbrahim Gündoğdu
Dr. Mehmet Ali Yılmaz
Dr. Orkun Saip Durmaz
Dr. Oya Gözel Durmaz
Dr. Ömer Selvi
Dr. Savaş Çoban
Öğr. Gör. Abdullah Deveci
Öğr.Gör. Elvan Aksen
Öğr.Gör. Enver Şat
Öğr.Gör. Necmi Koç
Öğr.Gör. Umut Şah
Ar.Gör. Anıl Çobanoğulları
Ar.Gör. Ayça Alemdaroğlu
Ar.Gör. Ayse Arslan
Ar.Gör. Barış Işık
Ar.Gör. Barış Mutluay
Ar.Gör. Beril Açıkgöz
Ar.Gör. Burcu Ezer
Ar.Gör. Canberk Gürer
Ar.Gör. Cankat Tanrıverdi
Ar.Gör. Ceyda Sungur
Ar.Gör. Coşku Çelik
Ar.Gör. Deniz Kimyon
Ar.Gör. Deniz Pelek
Ar.Gör. Derya Özkaya
Ar.Gör. Dilek Karabulut
Ar.Gör. Erdem Üngür
Ar.Gör. Erhan Budak
Ar.Gör. Ezgi Pınar
Ar.Gör. F. Güneş Gürgör
Ar.Gör. Gökçe Topal
Ar.Gör. Gulce Sorguç
Ar.Gör. İlke KIZMAZ
Ar.Gör. İsmail Kaşoğlu
Ar.Gör. Kıvanç Yiğit Mısırlı
Ar.Gör. Kübra Özdemir
Ar.Gör. M. Berkay Aydın
Ar.Gör. Mert Kükrer
Ar.Gör. Murat Aydın
Ar.Gör. Mustafa Kahveci
Ar.Gör. Nail Dertli
Ar.Gör. Onur Can Taştan
Ar.Gör. Onur Hasan Özgün
Ar.Gör. Ömer Çelebi
Ar.Gör. Ömer Furkan Özdemir
Ar.Gör. Rehber Akdoğan
Ar.Gör. S. Şeyma Kuşakçı
Ar.Gör. Serdar Acun
Ar.Gör. Serkan Çıkıntıoğlu
Ar.Gör. Serter Oran
Ar.Gör. Sevda Köse
Ar.Gör. Sezen Çilengir
Ar.Gör. Tansel Güçlü
Ar.Gör. Vedat Toprak
Okutman İbrahim Kılıç
Doktora Öğrencisi Kansu Yıldırım