Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yakınları ile telefonda Kürtçe konuşmaları engellenen tutukluların başvurusunu karara bağlayarak, Türkiye'yi mahkum etti.

Nusret Kaya, Ahmet Gerez, Mehmet Şirin Bozçalı, Mesut Yurtsever ve Mehmet Nuri Özen isimli tutukluların telefonda Kürtçe konuşma engeline karşı 2006'da AİHM'e yaptığı başvuruda  karar çıktı.

AİHM, cezaevinde Kürtçe kullanımına getirilen kısıtlamalardan dolayı Türkiye'yi mahkum etti.

Mahkeme, "Davacılardan her biri cezaevi idaresi tarafından Kürtçe yaptıkları telefon görüşmelerinin engellenmesiyle karşılaştı" dedi.

Avrupalı yargıçlar bu uygulamanın, Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi'nde güvence altına alınan "özel hayat ,aile hayat, konut ve haberleşmeye saygı gösterilmesi hakkını" ihlal eden bir "müdahale" olduğuna hükmetti.

Mahkeme bu mahkumiyetin yanısıra, toplamı 2700 euro olmak üzere davacılardan her birine 300 ile 500 euro arasında manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Mahkeme, kısıtlamaların genel olduğunu belirtirken, bunların güvenlik alanındaki cezaevi zorunlulukları ile bağlantılı uygulamalar olmadığını kaydetti. 

Kürtçe'nin Türkiye'de rahatça konuşulan dilerden biri olduğuna dikkat çeken yargıçlar,  bu kısıtlama için sunulan gerekçelerin "yerinde ve yeterli" olmadığını vurguladı. (ANF)