Dev-Genç ve Partizan Yolu/16 Haziran Hareketi adlı illegal örgütlerin kurucuları arasında yer alan Sarp Kuray, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Ankara'ya karşı açtığı "adil yargılanma" davasını kazandı. AİHM, Ankara'yı davacıya 10 bin Euro "manevi tazminat" ödemekle de cezalandırdı. Sarp Kuray’ın kızı gazeteci Zeynep Kuray da Kürtlerle ilgili yaptığı haberler gerekçe gösterilerek geçtiğimiz aylarda basına yönelik KCK operasyonunda tutuklanmıştı.

 

Kayhan KARACA / ntvmsnbc

 

"Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" gerekçesiyle 1993 yılında yargılanmaya başlanan ve 2008 yılında ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen Kuray, yargı sürecinin uzunluğu ve adil yargılanmadığı gerekçeleriyle 2009 yılında AİHM'ye başvurmuştu.

 

AİHM'nin bugün açıklanan kararında, Kuray hakkında Türk mahkemeleri önünde yaklaşık 15 yıl süren yargı sürecinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin makul bir süre içinde yargılanma hakkıyla ilgili maddesine aykırı olduğuna hükmedildi.

 

Mahkeme, Türk mahkemelerinin Kuray'ı mahkum etmeden önce, kendisine atfedilen ve çoğu 1980'li yıllarda meydana gelmiş terör eylemlerinin "gerçek kışkırtıcısı" olup olmadığı konusunu yeterince incelememiş olmasının da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkıyla ilgili maddesine aykırı olduğu sonucuna vardı.

 

Sarp Kuray'ın mahkum edilmesine temel teşkil eden tanık ifadelerinin Kuray'a sonradan tutanak biçiminde verilmiş olmasının kabul edilemeyeceğini belirten AİHM, "Davacının tanıklarla yüzleştirilmesi hem hakkında talep edilen müebbet hapis cezası hem de tanıkların önceden verdikleri ifadelerin doğruluğunun ciddi biçimde sorgulanıyor olması bakımından fevkalade önemliydi... AİHM bu nedenle ulusal yargı organlarının söz konusu tanık ifadelerinin elde ediliş biçimini denetlemediklerini düşünmektedir. Davacının savunma hakkı adil yargılanmanın gerekleriyle uyuşmayan biçimde sınırlanmıştır" hükmünde bulundu.

 

10 BİN EURO MANEVİ TAZMİNAT
AİHM, Ankara'dan 100 bin Euro maddi tazminat, 20 bin Euro da mahkeme masrafı talep eden Sarp Kuray'ın bu talebine ise olumlu yanıt vermedi. Kuray'ın mahkeme masrafı talebini "masrafları kanıtlar hiçbir belge ortaya koymadığı" gerekçesiyle tamamen geri çeviren AİHM, Ankara'yı davacıya 10 bin Euro "manevi tazminat" ödemekle cezalandırdı.