Barış ve Güvenlik İçin, İşgale ve Kadın Kırımına Karşı Mücadele Girişimi”, Taliban’ın kadın ve insan hakları ihlali yaptığını söyleyerek bir önce Taliban rejimine karşı önlem alınması gerektiğine dair uluslararası kurumlara çağrı yaptı. 

Çağrıda, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ve Taliban ile ortak görüşlerde bulunmasına tepki gösterilerek, söz konusu durumun düşündürücü olduğu belirtildi.

TALİBAN YÖNETİMİNDE KADINLAR

Çağrıda, şöyle denildi:

“Taliban’ın 1996-2001 yılları arasında Afganistan’da şeriatı ilan etmesiyle birlikte kadın haklarının çiğnendiğini belirtilerek, “Kadınların ve kız çocukların eğitim alması, siyasete katılması, kamusal alanda konuşması engellenmiş; bu kurallara uymayan kadınların ya parmağı kesilmiş ya da recm veya idam edilmişlerdir.”

“Taliban’ın iktidardan uzaklaştırılması ve Afgan kadınların direniş ve mücadeleleri ile kız çocukları eğitim hakkına kavuşmuş, burka zorunluluğu kaldırılmış, kadına yönelik şiddetle mücadele yasası ve çalışma yasağının kaldırılması gibi birçok kazanım elde edilmiş ve bu kazanımlar Taliban’ın yönetimi el geçirmesine kadar süregelmiştir.

 “2011 yılında Suriye savaşıyla birlikte kendi öz gücüyle yeni ve ortak bir yaşamı ören Kürt, Arap, Süryani, Asuri, Ermeni, Çerkez, Türkmen, Çeçen ve Keldani halklarının inşa ettiği ve bir kadın devrimi olan Rojava Devrimi, bütün Ortadoğu’da bir model oldu.

“Ancak IŞİD ve arkasındaki bölge güçleri, Ortadoğu’nun karanlık tarihini yırtan, kadınların, halkların, dini ve mezhep gruplarının birlikte, eşit ve ortak yaşamının örüldüğü Rojava devrimini boğmak amacıyla Kobanî’yi işgal etmeye çalıştılar, Şengal’da kaçırdıkları kadınlar için köle pazarları kurdular. Binlerce Ezidi, Kürt ve Arap kadın katledildi, göç ettirildi, kaçırıldı, tecavüz edildi, kadınların dışarı çıkması yasaklandı, sünnet zorunluluğu getirildi.

'TALİBAN’I KABUL ETMEK HAK İHLALLERİNİ MEŞRU GÖRMEKTİR'

“Kadınların özellikle Ortadoğu'da tarih boyunca büyük bir kırım ile karşı karşıya kaldığı gerçeği ortada iken bugün Afganistan’da temsilciliği bulunan ve uluslararası alanda faaliyet yürüten kimi kuruluşların Taliban temsilcilerini muhatap kabul ederek görüşmelerini şaşkınla izlemekteyiz. Afganistan’da Taliban yönetimini muhatap almak demek mevcut durumda yaşanan hak ihlallerini meşru görme tehlikesini de beraberinde getirmektedir.”

Talepler:

*Taliban’ın bir an önce silahsızlandırılması için acilen harekete geçilmelidir!

*Taliban’ın silahlanmasına yardımda bulunan tüm güç ve devletlere karşı hemen yaptırımlar uygulanmalıdır!

*Afganistan’daki kadın ve çocuklar başta olmak üzere Taliban karşıtı tüm kesimlerin yaşam hakkı gözetilerek bu köktendinci rejiminin karşısında acilen her türlü önlem alınmalıdır!

*Bu önlemler alınırken aynı zamanda Taliban hükümetinin tanınmasına karşı durmaya ve Afgan kadınların gerici erkek faşizmine karşı direniş ve mücadelesine destek vermeye çağırıyoruz.

Kaynak: Bianet