Muratpaşa Belediye hizmet binasında düzenlenen protokol imza töreninde MuratpaşaBelediyesi Başkanı Ümit Uysal, TRAC Genel Başkanı Aziz Şasa, Genel Sekreter Muhsin Bozkurt, TRAC Antalya Şubesi Bakanı Metin Karakuzuile yönetim kurulu üyeleri yer aldı. 

Başkan Uysal, işbirliği için ‘afetlerin gizli kahramanı’ TRAC’a teşekkür etti. Uysal, “Olası bir afete hazırlık amacıyla arama ve kurtarma eğitimi almış, depolama alanları oluşmuş, arama kurtarma köpekleri yetiştirmiş ve alternatif bir afet haberleşme sistemi oluşturmuş bir kente dönüşüyoruz” diye konuştu. Uysal,  TRAC’la imzalanan iş birliği protokolünün telsiz haberleşme sistemi tesis etmek ve bu sistemi kullanabilecek gönüllüler yetiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Kamu yararına faaliyet gösteren TRAC’ınGenel Başkanı Aziz Şasa ise afetlerde yerel yönetimlerle el ele vermenin gerekliliğine dikkat çekti. Şaşa, “Yerel yönetimler afet durumlarında en önemli kaynak. Bizde doğal afet olaylarında hayati önem taşıyan telsiz haberleşmesi konusunda kendimizi son derece geliştirip bugüne kadar birçok vakada çözüm kaynağı olduk.Acil afet haberleşmesine önem veren Muratpaşa Belediyemizle bu konuda çalışmak, yaptıklarımızı daha anlamlı ve etkin hale getirecektir” diye konuştu.

TRAC Genel Başkanı Aziz Şasa, ‘acil afet haberleşmesinin’ önemine hassasiyet gösteren Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal’a işbirliğinden dolayı teşekkür plaketi sundu, Uysal’ın yakasına da TRAC rozetini taktı.  

Muratpaşa Belediyesi, 6 Şubat’ta Türkiye’yi sarsan ikiz depreminden ardından520 bini aşkın nüfusuyla kent hayatının merkezi olan ilçede ‘Muratpaşa Mahalle Afet Gönüllüleri’ programını başlattı. 55 mahallede gönüllü grupları oluşturmayı amaçlayan program, Muratpaşa Belediyesi’nin depreme dayanıklı ve hazırlıklı bir kent için attığı adımlarından biri oldu. MAG programında ilk olarak gönüllü gruplara İlk müdahale, afet bilinci, afet anatomisi, gönüllülük, ilk yardım, arama-kurtarma gibi başlıklarda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.
İmzalanan protokolle MAG programı, acil durum anında haberleşmenin kesintiye uğramaması için telsiz haberleşme eğitimleri verilmesiyle devam edecek. Doğal afet koşullarında çöken GSM iletişimi nedeniyle telsiz haberleşme sistemi programa entegre edilirken olası bir afet durumunda temel ihtiyaçların sağlanması, organize edilmesi, lojistiğin sağlanması gibi afet müdahale planını da bu kapsamda el alınacak.