Heyet yaptığı görüşmelerde koronavirüs salgını ile birlikte cezaevlerindeki tecritin arttığını belirterek bazı mahpusların buna karşı açlık grevi başlattığını hatırlattı

Diyarbakır Barosu ve İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi cezaevlerinde kalan siyasi tutuklularla görüştü.

Diyarbakır Barosu ve İHD Diyarbakır Şubesi başkan ve yöneticilerinden oluşan bir heyet, tutuklu siyasetçiler, Gültan Kışanak, Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel, Selahattin Demirtaş Bekir Kaya, Abdullah Zeydan ile avukat Selçuk Kozaağaçlı, iş insanı Osman Kavala ve gazeteci Ahmet Altan’la kaldıkları cezaevlerinde görüşme gerçekleştirdi.

Heyet yaptığı görüşmelerde koronavirüs salgını ile birlikte cezaevlerindeki tecritin arttığını belirterek bazı mahpusların buna karşı açlık grevi başlattığını hatırlatarak, “Yakın zamanda Kandıra Cezaevinde tutulan kadın siyasetçilerin koğuşlarında bulunan ve mahkemeler tarafından kendilerine gönderilen belgeler, kendilerinin tuttuğu notlar vs. tüm yazılı belgelere keyfi bir şekilde el konulmuştur. Her biri hakkında çok sayıda dava olan kadın siyasetçilerin bu koşullar altında haklarındaki iddialara cevap verme imkanları ellerinden alınmış, adil yargılanma hakları bir kez daha ihlal edilmiştir” dedi.

Heyet, siyasilerle yaptığı görüşmede yargı ile siyasetin arasındaki ilişkiden rahatsız olunduğunu kaydederek; “Mahkemelerin, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarını tanımadığı bu koşullarda tüm yurttaşların hukuk güvenliğinin ortadan kalktığı sıklıkla dile getirilmiş, mahkemelerin ulusal ve uluslararası mevzuat yerine siyasetin baskısı ve tehdidi altında, günübirlik siyasi gelişmeleri dikkate alarak davrandıkları ve karar verdikleri, bunun sonucu olarak da kendileri gibi binlerce kişinin hapsedildiğini vurgulamışlardır” ifadelerine yer verdi.

Görüşmeye dair İHD ve Diyarbakır Barosu’nun ortak açıklamasında Demirtaş ve Kavala hakkındaki AİHM kararlarının uygulanması istenerek şu çağrı yapıldı:

“Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın AİHM kararına rağmen tahliye edilmemesi bir keyfiyete işaret ettiği gibi bu karara uymamakta direnen yargı mensupları açısından da cezai ve idari açıdan suç teşkil ettiğini hatırlatmak isteriz. Bu bağlamda HSK’yı ve Kurumun Başkanı olan Adalet Bakanını, Anayasa ve yasaya meydan okuyan yargı mensupları hakkında gereğini yapmaya davet ediyoruz.

Son olarak Heyetimiz; yasa, anayasa ve uluslararası sözleşmeler ile garanti alınan ifade özgürlüğü, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, siyasi faaliyette bulunma hakkı, adil yargılanma hakkı ağır şekilde ihlal edilerek keyfi olarak hapiste tutulanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmaktadır.”