İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) çağrısıyla bir araya gelen, aralarında Türk Tabipleri Birliği, İnsan Hakları Vakfı, Çağdaş Hukukçular Derneği, Alevi Dernekleri Federasyonu ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun da bulunduğu 46 kuruluş, düzenledikleri toplantıda “HDP'nin Siyaset Yapma Hakkını Savunuyoruz” başlıklı ortak destek metni yayınladı.

Ankara’da gerçekleştirilen toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da katıldı.

HDP İÇİN ORTAK METİN YAYINLANDI

İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın imzacı kuruluşlar adına okuduğu ortak metinde, demokrasi ve insan hakları için HDP'nin siyaset yapma hakkının savunulduğu ifade edildi.

Duvar’ın haberine göre, siyasi hakların yasaklanamayacağına dikkat çekilen ortak metinde öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“TÜRKİYE, MUHALİFLERİN HAPSEDİLDİĞİ BİR ÜLKEYE DÖNÜŞMÜŞ”

Bölgemizde ve ülkemizde, siyasal ve toplumsal sorunların çözümü için gerekli olan diyalog ve müzakerelerin askıya alındığı, hukukun ve insan haklarının yok sayıldığı, karanlık bir takım güçlerin ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Şiddetin dili hakim kılındıkça kadına ve çocuğa yönelik şiddet başta olmak üzere toplumsal yaralar derinleşmekte, insanlar büyük bir baskı cenderesi altında nefessiz kalmaktadır. Türkiye, muhaliflerin hapsedildiği bir ülkeye dönüşmüş, hapishaneler en ağır insan hakları ihlallerinin meydana geldiği mekânlar haline gelmiştir. Siyasi iktidarın Kürt sorunu başta olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm sorunları, güvenlikçi bir zihniyet ile baskı ve kontrole dayalı yönetme tarzı, bu vahim tabloyu ortaya çıkarmaktadır. Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından olan muhalif siyasi partiler, siyasi iktidar tarafından düşmanlık politikalarının hedefine konmakta, bir nefret iklimi yaratılmaktadır. Muhalefet liderleri açıkça linç teşebbüsüne uğramakta ve tehdit edilebilmekte, parti çalışanları parti binalarında öldürülebilmektedir.

“HDP’NİN KAPATILMAK İSTENMESİ DEMOKRATİK SİYASETE BİR DARBE”

Siyasi rakipler olarak partilerin faaliyet yürütmesi Anayasal güvence altındayken siyasi iktidarın yargıyı sopa olarak kullanarak rakibini devre dışı bırakmak istemesi esasen demokrasiye zarar vermekte, demokratik siyasete kilit vurmakta ve en önemlisi toplumsal ve siyasal nefret iklimini büyütmektedir.

Bu nedenlerle, üye, yönetici ve çalışanlarına yönelik yargı baskısının yanı sıra fiziki saldırılarla birlikte Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin kapatılmak istenmesini demokrasiye ve demokratik siyasete yapılan bir darbe ve Türkiye'ye yapılmış bir kötülük olarak görüyoruz. Siyasi düşünce ayrımı gözetmeksizin demokrasi, insan hakları ve doğayı savunan; bunun mücadelesini yürütenler olarak ülkemizde yaşanan ve her geçen gün büyüyen bu hak ihlallerine karşı artık dur ve yeter denilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Tüm bu nedenlerle, yargı eliyle kapatılmaya, koltuk gücüyle sindirilmeye çalışılan ve parti binaları basılarak üyeleri katledilen HDP'nin demokrasi ve insan hakları için siyaset yapma hakkını savunuyoruz ve tüm demokrasi güçlerini de bu hukuksuzluğa karşı dayanışmaya çağırıyoruz.

Çağrıya imza atan kuruluşlar:

1.Alevi Bektaşi Federasyonu

2.Alevi Dernekleri Federasyonu

3.Alevi Kültür Dernekleri

4. Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi

5. Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği

6. Birleşik Devrimci Parti

7. Çağdaş Gazeteciler Derneği

8. Çağdaş Hukukçular Derneği

9. Demokratik Alevi Derneği

10. Doğu-Güneydoğu Dernekler Platformu (DGD)

11. Demokratik Yöre Dernekleri Koordinasyonu

12. Demokrasi İçin Birlik (DİB)

13. Demokratik Bölgeler Partisi

14. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

15. Devrimci 78'liler Federasyonu

16. Dersim Dernekleri Federasyonu

17. Devrimci Sosyalist işçi Partisi

18. Diyalog Grubu

19. Düşünce Suçuna(?) Karşı Girişim

20. Emek Partisi

21. Ezilenlerin Sosyalist Partisi

22. Emekçi Hareket Partisi

23. Ekoloji Birliği

24. Halkevleri

25. Halkların Demokratik Kongresi

26. Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı

27. Hak ve Adalet Platformu

28. Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği

29. İnsan Hakları Derneği

30. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

31. Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu

32. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği

33. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

34. Sosyalist Emekçiler Partisi

35. Sosyalist Meclisler Federasyonu

36. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi

37. Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP)

38. Sol Parti

39. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

40. Türk Tabipler Birliği

41. Türkiye İnsan Hakları Vakfı

42. Türkiye İşçi Partisi

43. Toplumsal Özgürlük Partisi

44. Yeşil Sol Parti

45. Yurttaş Girişimi

46. 78'liler Girişimi