Kayhan KARACA / NTVMSNBC

Strasbourg - "Ermeni soykırımı" iddialarını destekleyen tezleriyle tanınan Prof. Dr. Taner Akçam'ın açtığı ifade özgürlüğü davasıyla ilgili kararını bu sabah açıklayan AİHM, davacı hakkında, TCK 301'de yapılan son değişikliklere rağmen, dava açılma riskinin devam ettiği sonucuna vardı. Mahkeme, bu durumun Taner Akçam gibi Ermeni sorunu konusunda araştırma yapanları "aşırı milliyetçi grupların hedefi" haline getirme riski bulunduğuna işaret etti.

BAKANLIK İZNİNE BAĞLI OLMASI YETERLİ DEĞİL

AİHM, TCK 301 temelinde açılacak ifade özgürlüğü davalarının Adalet Bakanlığı iznine bağlı olmasını da yeterli bir güvence olarak görmedi. Mevcut veya başka bir hükümetin politika değişikliğiyle yasanın yorumunun değişme riski taşıdığını belirten AİHM, Yargıtay'ın "Ermeni soykırımı" konusunda devletin resmi tezleri dışındaki her türlü görüşü mahkum etmeye devam ettiğini de hatırlattı.

Bu tespitlerden yola çıkan Strasbourg Mahkemesi, yürürlükteki TCK 301 ile "rahatsız veya şok edici" her türlü düşüncenin dava konusu olma riski taşıdığı, yasada yapılan son değişikliklerin yeterli ve kalıcı güvence oluşturmadığı ve olası politik değişikliklerin keyfi uygulamalara neden olabileceği sonucuna vardı.

TAZMİNAT TALEBİNE RET

TCK 301'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadıyla uyumlu olmadığına kanaat getiren Mahkeme, bu nedenlerden ötürü Taner Akçam'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. AİHM, Akçam'ın tazminat talebine ise olumlu yanıt vermedi.

Karar, yürürlükteki TCK 301 hakkında AİHM'den çıkan ilk yorum olması bakımından önem taşıyor. Madde uzun süredir Avrupa Konseyi ve AB tarafından eleştirilmekteydi.