HDP’nin çağrısıyla bir araya gelen 7 siyasi parti ve oluşum ikinci toplantısını yaptı.

Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen toplantıya HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yanı sıra EMEP, TİP, EHP, TÖP, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve Halkevleri’nden temsilciler katıldı.

İlk toplantı 20 Ocak’ta yapılmış, çağrı yapılan SOL Parti katılmayacağını duyurmuştu. İkinci toplantıya ise ilk toplantıda yer alan TKP katılmadı.

7 siyasi yapının toplantısının ardından EMEP, EHP, Halkevleri, HDP, SMF, TİP ve TÖP’ün imzasıyla ortak açıklama yapıldı.

18 Ocak 2022 tarihinde “ortak mücadele hattını büyütmek için” bir araya gelen siyasal yapılar olarak ikinci toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten partiler, “Bölgede ve küresel düzeyde savaş politikaları giderek artıyor. Ülkemizde ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor. Krizin faturası halka kesilirken işçiler, emekçiler ve yoksullar insanca ve onurlu bir yaşam için mücadeleyi yükseltiyor. Gerek dünyanın içerisinde bulunduğu durum gerekse AKP-MHP iktidarının ülkeyi getirdiği çıkmaz, tam da ortak mücadele etrafında bir araya gelecek güçler için sahada örgütlenmenin ve genişlemenin zeminini her zamankinden daha fazla olanaklı kılıyor. Savaşa karşı barıştan, sermayenin sömürüsüne karşı emekten, doğanın talanına karşı yaşamdan, eşitlikten, özgürlükten ve demokrasiden yana olan tüm kesimlerle birlikte yürümekte kararlıyız” denildi. 

KORDİNASYON OLUŞTURULDU: 4 KARAR

Toplantı sonucunda “ortak mücadele programının inşası, çalışmaların planlanması ve eşgüdümün sağlanması” amacıyla bir koordinasyon oluşturduklarını belirten 7 siyasi yapı, "Savaşa karşı ‘barış hemen şimdi ve her yerde’ iddiasını yükseltme", “Ekonomik kriz ve zamlar karşısında insanca bir yaşam hedefini gerçekleştirme”, “8 Mart, 21 Mart ve 1 Mayıs mücadele ve dayanışma günlerini hayatın her alanında birlikte örgütleme”, “Yerel mücadele platformlarını bütün çevrelerle birlikte güçlendirmeyi ve demokratik mücadele deneyimimizi ve birikimimizi yeni toplumsal hareketlerle buluşturma”, “Genişleme çalışmalarını en geniş siyasal ve toplumsal mücadele dinamikleriyle sistematik olarak büyütme” kararı aldıklarını belirtti.

7 siyasi yapının ortak açıklaması, “Bu cinayet, talan ve soygun düzenini birlikte durdurmak ve değiştirmek için ortak mücadele programını hayata geçirmek tarihsel sorumluluğumuzdur” ifadeleriyle sonlandı.