İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) , 2015 yılının ilk altı ayını kapsayan raporunu açıkladı.

İş cinayetleri ve katliamlarının devam ettiğinin belirtildiği raporda, maliyet ve keyfiyet gerekçesiyle önlem alınmadığı, denetlenmelerin yapılmadığı veya yaptırımların uygulanmadığı belirtildi. İşçilerin kölelik koşullarında çalıştırıldığının, sendikalaşma haklarının engellendiğinin vurgulandığı iş cinayetleri raporuna göre;

* 2015 yılının ilk altı ayında iş cinayetlerinde en az 794 işçi hayatını kaybetti. Buna göre: Ocak ayında en az 128 işçi, Şubat ayında en az 85 işçi, Mart ayında en az 139 işçi, Nisan ayında en az 133 işçi, Mayıs ayında ise en az 162 işçi, Haziran ayında ise en az 147 işçi yaşamını yitirdi.

* Yaşamını yitiren 794 emekçinin 686’sı işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 84’ü çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve 24’ü esnaflardan olmak üzere, 108’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor,

* Yaşamını yitiren işçilerin 50'si kadın, 26'sı çocuk, 222'si yaşlı ve 37'si göçmen

* İş cinayetleri en çok İstanbul, Adana, Antalya, Konya, Bursa ve İzmir’de can aldı.

Raporun tamamına gitmek için tıklayınız.

(Demokrat Haber)