Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin 16 kentte gündem ve seçmen eğilimine dair yaptığı araştırmada katılımcıların yüzde 66,1’i Kürt sorunun ülkenin temel sorunlarına etki ettiğini ifade etti. 

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 26-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında gündem ve seçmen eğilimine dair, Kürt kentlerinden Diyarbakır, Mardin, Urfa, Van, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkâri, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Kars, Dersim ve Iğdır’da, bin 501 haneyle yüz yüze yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. 

Yüzde 3 hata payının verildiği sonuçlara göre, katılımcılara, Türkiye’nin öncelikli sorunu soruldu. Buna göre katılımcıların yüzde 71,6’sı ekonomik Kriz ile işsizlik, yüzde 9,3’ü Kürt Sorunu, yüzde 3’ü Eğitim sistemi, yüzde 2,9’u Cumhurbaşkanlığı Sistemi, yüzde 2,5’i hukuk sisteminin mevcut durumu, yüzde 2,4’ü demokrasinin olmayışı, yüzde 2,2’si muhalefetsizlik, yüzde 2,1’i mülteci sorunu dedi.  Kürt sorununu en büyük sorun olarak tarifleyenlerin oranında ciddi artışlar görüldüğü ifade edildi. 

TEMEL SORUNLARINA ETKİSİ 

Kürt sorununun ülkenin temel sorunlarına etkisine ilişkin katılımcılara yöneltilen soruya verilen cevaplarda ise, katılımcıların yüzde 66,1’i Kürt sorunun ülkenin temel sorunlarına etki ettiğini, yüzde 6,6’sı ise “Böyle Bir Sorun Yok”  cevabını verdi. Yine ankette sorulan  “Kürt Sorununun Demokrasi Sorununa Ne Ölçüde Etki Ettiğini Düşünüyorsunuz?” sorusuna katılımcıların toplamda yüzde 64,1’i “etkiliyor” cevabını verdi. “Kürt Sorununun Hukuk Sistemi Sorununa ne ölçüde etki ediyor” sorusuna ise katılımcıların yüzde 63,1’i “Etkiliyor” şeklinde cevap verdi. Yine Kürt sorununun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sorununa etkisine de cevap veren katılımcıların 60,5’i “etkiliyor” yanıtını verdi. 

YÜZDE 67’Sİ KÜRT SORUNU İLE EKONOMİK KRİZ İLİŞKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ 

Ankette yer alan diğer dikkati çekici cevap ise, Kürt sorununun şiddetle çözülmesi ile yaşanan ekonomik kriz arasındaki ilişkiye verilen cevap oldu. Öyle ki, katılımcılara sorulan “Çatışma ve şiddet politikaları ile sınır ötesi operasyonların mevcut ekonomik krizi etkilediğini düşünüyor musunuz?” sorusuna cevap veren katılımcıların yüzde 67,2’sinin ‘Evet’, yüzde 14,2’sinin “Hayır”, Yüzde 11,1’i ise  “kısmen” cevabını verdi. 

HDP’NİN OYLARI YÜKSELİŞTE 

Katılımcılara yönlendirilen bir diğer soru ise, ‘24 Haziran 2018’de gerçekleşen genel seçimlerde hangi partiye oy verdiniz” ile “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? soruları oldu. İlk soruya cevap veren katılımcıların yüzde 36,4’ü HDP, yüzde 25,5’i AKP, yüzde 6,5’i CHP, Yüzde 3,7’si MHP, yüzde 2’si İYİ Parti, yüzde 0,9’u Saadet Partisi, yüzde 0,6’sı Hüda-Par ve yüzde 24,3’ü ise ‘Oy Kullanmadım’ cevabını verirken, “Bu pazar bir genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?”  sorusuna ise, katılımcıların yüzde 39,6’sı HDP, yüzde 16,4’ü AKP, yüzde 12,3’ü CHP, yüzde 4,4'ü İyi Parti, yüzde 3’ü Deva Partisi, yüzde 2,6’sı MHP, yüzde 1,3’ü Gelecek Partisi, yüzde 0,7’si Saadet Partisi, yüzde 0,6’sı Hüda-Par, yüzde 0,3’ü TİP, yüzde 0,3’ü Vatan Partisi, yüzde 0,2’si Zafer Partisi ve yüzde 0,2’si Yeniden Refah derken; yüzde 8,4'ü kararsızım, yüzde 9,7’si ise oy kullanmayacağı cevabını verdi. 

KARARSIZ VE OY KULLANMAYACAKLAR 

Çalışmada ayrıca, kararsız ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra ise oranlara dair şu bilgiler paylaşıldı. Katılımcıların 48,6'sı HDP, yüzde 20,1'i AKP, yüzde 15'i CHP, yüzde 5,4'ü İyi Parti, yüzde 3,7'si Deva Partisi, yüzde 3,2'si MHP, yüzde 1,5'i Gelecek Partisi,  yüzde 0,8'i Saadet Partisi, yüzde 0,7'si Hüda-Par, yüzde 0,3’ü TİP, yüzde 0,3’ü Vatan Partisi, yüzde 0,2’si Zafer Partisi ve yüzde 0,2’si Yeniden Refah olmaktadır” denildi. 

SEÇİM OLSA YİNE HDP DİYENLERİN ORANI YÜZDE 92 

AKP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde 57,4’ünün yine AKP'ye, CHP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde 90,8’inin yine CHP'ye, HDP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde 92,7’sinin yine HDP'ye, MHP’ye Oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde 57,1’inin MHP'ye oy vereceği ölçülmüştür. Yine en büyük kararsız seçmen grubunun AKP ve MHP’de biriktiği, AKP’ye önceki seçimde oy verenlerin öncelikli olarak ve sırasıyla Deva, CHP ve HDP’ye belli oranlarda kaydığı tespit edilmiştir.