Polis Akademisi Başkanlığı’na atanan Prof. Remzi Fındıklı, Hasılı Kelam/Özlü Sözler adıyla bir kitap yazdı. Kitabında siyasetten, askerlere, kadınlara ve dinlere ait ilginç görüşler ortaya koydu. Kitapta “Batı, terbiye edilmemiş bir attır, 15’inde kız ya erde, ya yerde olmalıdır, fakirin aklı olsa, fakir olmazdı, erkeğin göbeklisi kadının da bebeklisi makbuldür, demokrasi vasat insanlar yönetimidir” gibi ‘sözler’ bulunuyor

 

HÜKÜMETİN kısa süre önce Polis Akademisi Başkanlığı’na atadığı Prof. Dr. Remzi Fındıklı’nın son kitabında, birçok konuda dikkati çeken ifadeler kullandığı ve tanımlamalar yaptığı ortaya çıktı. Fındıklı, kitabının önsözünde, “Bu eser çalakalem, bir anda makaslanarak yazılmış bir çalışma değil. Denizde inci ararcasına uzun bir birikim, titiz bir çalışma ve emeğin ürünüdür” dedi.

 

Prof. Dr. Zühtü Arslan’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmasıyla boşalan Polis Akademisi Başkanlığı’na getirilen Fındıklı, Eylül 2011’de yazdığı, “Hasılı Kelam (Sözün Özü)” adlı güzel sözler kitabında değişik konularda binlerce tanımlama ve alıntılamaya yer verdi.

 

Fındıklı, halen Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu’nun bir sözünün yanı sıra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da zaman zaman kullandığı “Edep yahu” sözünü de kitabına aldı.

 

Fındıklı’nın ele aldığı konularda, kendi düşüncelerini yansıtan ve yanında alıntı yapıldığına dair işaret bulunmayan sözleri ve tanımlarından bazıları şöyle:

 

-  Anayasa, gizli bir devlet yapılanmasıdır.

-  Türkiye’de anayasa yok, paşa yasa vardır.

-  Askeri bir anayasa ile ancak asgari bir demokrasi olabilir.

-  Türk anayasaları, daha ilk kabul edildiği gün eskimeye başlar.

-  Türk anayasaları insanları kul, toplumu da potansiyel suçlu sayar.

-  Avrupa gün batımı ve karanlık yer demektir.

-  Avrupa, Hristiyanlık, akıl ve demokrasidir.

-  Batı, terbiye edilmemiş bir attır, sadece tekmelemesini bilir.

-  Rektör Hristiyanlıkta doğru yolu gösteren adam demektir.

-  Bürokrasi demokrasinin yabanisidir.

-  Et yiyenler, her zaman ot yiyenlere hükmeder.

 

DERİN DEVLET YANİ ASKERDİR

-  Cumhuriyetin değil hukuk devletinin ilkeleri olur, cumhuriyet eğer kalplerde değil, sadece metinlerde ise çökme yolundadır.

-  Devlete evet, devletçiliğe hayır.

-  Devletçilik, demokrasi ve hukuk devleti dışı tek parti sistemi uygulamasıdır.

-  Derin devlet, gizli devlet, yani askerdir.

-  Devletin derini olmaz, milletin derini olur.

-  Demokrasi vasat insanlar yönetimidir.

-  İslami demokrasi çoğunluğa değil çoğulculuğa dayanmaktadır.

-  Demokrasilerde üniforma değil özgürlüğün simgesi olan forma giyilir.

-  Demokrasi bir sağduyu rejimidir, sol kulağını kapatırsan sağduyulu olursun.

 

DİNSİZ İNSAN, DENGESİZDİR

-  Türkiye’de ihtilal kültürü var ama itidal kültürü yoktur.

-  Eğer ülkede güvenlik pahasına özgürlükleri kısıtlarsanız, diktatörlük, özgürlükler pahasına güvenliği askıya alırsanız kaos olur. (Ahmet Davutoğlu)

-  Dinine sahip ol ki hangi milletten olduğun belli olsun.

-  Dinsiz insan, dengesiz ve densiz insandır.

 

LİDERLERİMİZDE BİRİKİM YOK

-  Türk inkılabı kitapsız (dinsiz), aydınları da Allahsızdır.(Peyami Safa)

-  Entelektüel Türk toplumunda itirazın adıdır.

-  Siyasi liderlerimizde entelektüel birikim yoktur.

-  Türkiye’de resmi ideoloji, askerlik yoluyla halka aktarılıyor.

-  İktidar ile irtikap ikiz kardeştir, iktidar sahipleri her zaman irtikap suçu işleyebilirler.

 

LAİKLİK DİN DIŞI BİR HAYAT

-  Laiklik, imanın yerine aklı egemen kılmaktır.

-  Laiklik din dışı bir hayat şeklidir.

-  Laiklik din ile devletin değil devlet ile kilisenin ayrılmasıdır.

-  Medeniyet, ancak istikrar ve güven ortamlarında gelişebilir, huzurun olmadığı yerde ancak gardırop medeniyetinden söz edilir.

-  Müslümanın kocası koç, Müslüman olmayanın kocası hiç olur.

 

ASKERİ MÜZİK-ASKERİ HUKUK

-  Askeri müzik ne kadar müzikse askeri hukuk da o kadar hukuktur.

-  Savaşta ölmek kişiyi şehit yapmaz, şehidi şehit yapan inancı ve ölüş sebebidir.

-  Ülkemizde siyaset sorun çözme değil, sorundan nemalanma sanatıdır.

-  Türk olmak kader, Müslüman olmak ise bir takdirdir.

-  Dürüst medyaya sahip olan ülkelerde askeri darbe olmaz, çünkü darbeleri teşvik ve tahrik eden medyadır.

-  Türkiye’de yargı hukukun değil devrimlerin koruyucusudur.

-  Türk yargısı bağımsız değil bakımsızdır.

 

KARISINI ALDATAN HERKESİ..

-  Bal arıdan, kavga karıdan olur.

-  Kadının cihadı, eşiyle güzel geçinmesidir.

-  15’inde kız ya erde, ya yerde olmalıdır.

-  Tarlayı taşlı yerden kızı gardaşlı yerden al.

-  Türkler konuşmaya utanır, dövüşmeye utanmazlar.

-  Fakirlik fikirsizliktir fakirin aklı olsa, fakir olmazdı.

-  Aklı az olan yerin yiğidi bol, yiğidi bol olan yerin aklı az demektir.

-  Karısını aldatan adam herkesi aldatır.

-  Malı ile cömertlik edenler şerefli, bedeni ile cömertlik edenler şerefsizdir.

-  Erkeğin göbeklisi kadının da bebeklisi makbuldür.

-  İşin eve, avradın ere, paranın da ele yakını makbuldür.

(Miliyet)