Yargıtay Başsavcılığı'nın talebi üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM)'nin HDP'ye yapılan hazine yardımına bloke konulması ile ilgili 15 baro başkanı, 'Hukuka Dönüş Çağırısı' başlıklı bir bildiri yayınladı. 15 kentin barosu, "Bu karar birçok yönüyle Anayasa ve yasalara aykırılık teşkil etmekte" ifadelerini kullandı.

'ANAYASA'YA AYKIRI...'

HDP’nin kapatma davası devam ederken verilen bu kararın mahkemeyi etkileme faaliyeti olduğunu dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Hazine yardımı kesilmesi talepleri politik aktörler tarafından sıklıkla dile getirilmiş. Bu karar birçok yönüyle Anayasa ve yasalara aykırılık teşkil etmekte. Öncelikle Anayasanın 69. Maddesi bir siyasi parti aleyhine kapatma davası açılmışsa, Anayasa Mahkemesi’nin nihai olarak partinin kapatılmasına karar verebileceği gibi alternatif olarak hazine yardımının kısmen veya tamamen kesilmesine karar verebileceğini hüküm altına almıştır.

Anayasanın 69. Maddesine göre AYM’nin nihai nitelikte bir kararı tedbir adı altında vermesi, ihsas-ı rey niteliğinde olup açıkça Anayasanın amir hükmüne aykırıdır. Bununla beraber Anayasanın 149. Maddesindeki düzenlemeye göre; siyasi partilerin kapatılmasına ya da devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çoğunluğu şartı karsında, tedbire ilişkin mahkeme kararının salt çoğunlukla alınmış olması kararın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu açıkça ortaya koymakta."

'KARARDAN DÖNÜLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ'

Anayasa'nın emredici hükümleri incelendiğinde mahkemenin vermiş olduğu kararın nitelikli çoğunluk içermediğine dikkat çekilen açıklama şöyle devam etti: "Kararın anayasal ve yasal açıdan sakat olduğu tartışmasızdır. Ülkemizin seçim atmosferine girdiği bir dönemde AYM’nin vermiş olduğu bu kararın aynı zamanda yüksek mahkemenin seçimlere ve demokratik siyasete müdahalesi olarak değerlendirme resmi ve potansiyeli taşıdığı görülmektedir. Aşağıda imzası olan barolar olarak; Türkiye’nin geleceği ve demokrasisi açısından büyük risk barındıran anayasal ve yasal hükümlere açıkça aykırı olan bu karardan dönülmesi çağrısında bulunuyoruz."

Ortak açıklamada; Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van Baroları bulunuyor